SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İBB’nin Sinan Erdem’i TBF’ye tahsisi için karar verildi!

AKP’nin yönetimde olduğu dönemde İBB'nin, Sinan Erdem Spor Salonunu Türkiye Basketbol Federasyonu'na tahsis etmesi Sayıştay denetimine takıldı. Sayıştay, TBF’nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmadığını, vakıf veya dernek statüsünde de bulunmadığını belirterek, “Bu durum, taşınmaz tahsis edilmesi mümkün olmayan diğer kurum, kuruluşlar için de tahsis işleminin yapılabileceği sonucu doğurur” tespiti yaptı.

Güncellenme: 10:13, 26/01/2020
İBB’nin Sinan Erdem’i TBF’ye tahsisi için karar verildi!

ÖZLEM GÜVEMLİ/İSTANBUL / Türkiye’nin en büyük 3. salonu olan Abdi İpekçi'nin uluslararası standartlara uygun hale getirmek üzere yıkımına karar verilince, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında bir protokol ile kullanım hakkına sahip olduğu Sinan Erdem Spor Salonunun tüm ekipmanları ile birlikte 4 yıl boyunca federasyona tahsis etmişti. Söz konusu tahsis Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulundu. Sayıştay, Sinan Erdem Spor Salonu'nun mülkiyetinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne, kullanım hakkının da 25 yıl boyunca taşınmazın yapımını üstlenen İBB'ye ait olduğunu kaydetti. İBB'nin bu taşınmazı tahsis edebilmesi için mülkiyet sahibi olması gerektiğine dikkat çekilen Sayıştay raporunda “ Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi her ne kadar taşınmaz üzerinde kullanım hakkına sahip olsa da mülkiyetine sahip olmadığı taşınmazı tahsise konu edemeyecektir” denildi.

KAMU İDARESİ DE DEĞİL VAKIF DA DEĞİL

Mevzuata göre tahsisin ancak kamu idaresine yapılabileceği belirtilerek federasyonun kamu idaresi kapsamında değerlendirilemeyeceği de vurgulandı. Ayrıca belediyelerin sadece kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Federasyonun özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde olmadığına işaret edildi. Tahsis işleminin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkat çekildi.

TAHSİS MEVZUATA AYKIRI

İBB verdiği yanıtta; Spor Genel Müdürlüğü-İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu-İBB arasında imzalanan 2008 tarihli sözleşmede ücretsiz tahsisin hüküm altına alındığını, protokolün dayanağının da bu sözleşme olduğunu aktardı. Sayıştay ise bu durumda İBB'nin ayrıca bir tahsis işlemi yapmasına gerek kalmadan TBF'ye taşınmazı verilebileceğini kaydetti. Tahsisin, 2008 tarihli sözleşmeye aykırı hükümler içermemesinin, söz konusu taşınmazın tahsisini mevzuata uygun hale getirmediği vurgulandı. Bu durumun, kendisine taşınmaz tahsis edilmesi mümkün olmayan diğer kurum, kuruluş, örgüt gibi oluşumlar için de tahsis işleminin yapılabileceği sonucu doğuracağını vurgulayan Sayıştay “İfade edilmeye çalışılan husus; protokole aykırı kullanım değil, tahsis işlemidir. Sonuç olarak söz konusu taşınmazın mülkiyetinin İBB'ye ait olmaması, yönetmelik hükümleri gereğince TBF'nin taşınmaz tahsis edilebilecek kamu idaresi kapsamında olmaması, ortak hizmet protokolü düzenlenmiş olsa dâhi TBF'nin vakıf veya dernek statüsünde olmaması ve hâlâ devam eden irtifak hakkı nedenleriyle taşınmazın tahsisi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” tespiti yaptı.