SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Kulüplere ceza yağdıran PFDK nedir? PFDK açılımı ne?

Futbol sahalarında hemen hemen her hafta olaylar, kavgalar yaşanıyor. Her havga sonrasında da PFDK ismi gündeme geliyor. Peki PFDK nedir? PFDK ne demek ve görevi ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Güncellenme: 19:04, 02/03/2018
Kulüplere ceza yağdıran PFDK nedir? PFDK açılımı ne?

Açılımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olan PFDK aldığı kararlar, verdiği cezalarla her hafta gündeme geliyor. PDFK Türkiye futbol federasyonunun profesyonel futbol disiplin kuruludur. Futbolcu, takım, taraftar ve yönetim ekibine ceza verme yetkisi olan kurumdur. Bununla ilgili olarak örneğin,

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ  FENERBAHÇE  Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Yukarıdaki örnek metinde olduğu gibi futbol sahalarında yaşanan olaylara verilecek cezaları PDFK karar verir.

PFDK NEDİR?

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece yargı kurulu olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi, TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanacak bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur. Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye atanır.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.

Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir. Kaynak: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) nedir?