SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bilirkişiden Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu’na iptal kararı çıktı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan 4'üncü Olağan Genel Kurulu’nda Seyfettin Gebeş aday olmuş ancak adaylığı kabul edilmemişti.

Güncellenme: 09:46, 07/02/2018
Bilirkişiden Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu’na iptal kararı çıktı

Danıştay 10. Dairesi'nin 07.03.2016 tarih 2012/9445 E,20016/1132 K sayılı ilamında federasyonlara başkan adaylığı için istenen yüzde 15 imza ve adaylık ücretleri kaldırılmıştır denilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığından bu karar uygulanması istenmişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü spor tahkim kurulunun kararına uyarak seçimleri Danıştay'ın kararının uygulanmadan yapılmasını istemişti. Danıştay'ın almış olduğu karara göre adaylık başvurusunda bulunan Seyfettin Gebeş, adaylık ücret evrakı olmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilmişti. Bu gelişme üzerine Seyfettin Gebeş, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2017/42 esas sayılı dosya ile açılan davada dosyaya mahkeme bilirkişi atadı. Ancak Cimnastik Federasyonu'nun yapmış olduğu itiraz ile mahkeme yeni bir bilirkişi atadı. Atanan bilirkişi de raporunu tamamladı ve ilk raporun doğruluğuna dikkat çekerek, yapılan genel kurulun iptaline karar verdi. Bilirkişi olarak atanan Av. K. Tacar Çağlar 08.11.2017 tarihinde mahkemeye teslim ettiği raporda, kök raporda sunduğumuz görüşlerimizin değişmediğinin taktiri sayın mahkemeye ait olmak üzere iş bu rapor saygı ile sunulur diyerek 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne teslim etti.

İki defa bilirkişi atanan iptal davasında kararı ilerleyen günlerde Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi verecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Güreş Federasyonu Genel Kurulu’da iptal edilmişti.

Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu için iptal kararı vermişti. Türkiye Güreş Federasyonu'nun 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına koyulan adaylık için %15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı. Ancak Bakan Kılıç döneminde bu karar uygulanmamış ve tüm federasyonların (kış sporları hariç) genel kurulları yapılmıştı.

2016 yılında yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda ise mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti. Bu genel kurulda aday adayı olan fakat yeterli imza toplayamayan Halil İbrahim Kastan, Danıştay'ın kararına uyulmadığı gerekçesiyle Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Kürşat Ergün aracılığı ile iptal davası açmıştı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün 2016/532 esas dosyasını görüşerek, davanın kabulü ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun 13.11.2016 tarihli 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun iptaline karar verdi.

Yayınlanma Tarihi:10:14,