SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye'de spor federasyonlarına başkan olmak kolaydır. Spor teşkilatı ile yakın ilişkisi olan ve teşkilatın desteğini alan herkes federasyon başkanı olabilir.

Federasyon başkanı, teşkilatın desteğini aldığı sürece, ömür boyu başkanlık yapabilir. Avrupa'da ise federasyon başkanlıkları için yaş ve süre sınırı bulunuyor. Bir başkan, örgütünü kurup bir spor federasyonunun diktatörü olamıyor. Yönetim için rekabet arttıkça, federasyon yönetimini denetleme çabası ve yönetimi ele geçirmeye yönelik rekabet yoğunlaşıyor.

15 Ağustos Pazartesi günü Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer alan, ‘Bir kişi, aynı (İhracatçılar Birliği'nde), (…) en fazla iki dönem başkanlık yapabilir ve bir daha aynı göreve yeniden seçilemez' şeklindeki hükmün iptali talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin görüşü şöyle:

Meslek kuruluşları veya üst kuruluşlarında yöneticilik görevlerine süre sınırlaması getiren kuralların uzun süre aynı görevde kalmanın meydana getireceği sakıncaların önlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve yönetime dinamizm getirilmesi gibi amaçlarla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki çağdaş demokrasilerde aynı gerekçelerle seçimle işbaşına gelinen kimi kamusal görevler bakımından itiraz konusu kurala benzer şekilde dönem sınırlandırmasına gidildiği görülmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının dikkate alınması ve spor federasyonlarının başkanlığı için 2 dönem sınırı getirilmesi gerekir. Bu düzenleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da kapsayacak şekilde kaleme alınmalıdır.