SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Trabzonspor Kulübü, HES projesini elinde bulunduran Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş’nin yüzde 48’ini Trabzonspor A.Ş’ye devraldı.

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz iştiraklerinden Karadeniz Vergi Dairesinin 180 045 7368 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 14932 Üye numarasında kayıtlı bulunan Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye ait, her biri bin TL nominal bedelli 7 bin adet toplam 7 milyon TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinin yüzde 48’ine tekabül eden 3 bin 360 adet hisse senedini, SPK lisansına sahip Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen bedel dikkate alınarak 46 milyon 897 bin 630 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’ye satılmasına, Kurul’un Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. İşlem, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-b maddesi kapsamında yer aldığından, aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6’ncı madde kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması zorunludur.

Yapılan değerlendirme sonucunda satış işlemi tebliğin; 6’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası (a) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketimizin Aktif Toplamının 280 milyon 596 bin 956 TL ve ilgili finansal varlığın şirketimiz aktifindeki kayıtlı değerinin 39 milyon 128 bin 512 TL olması ve finansal duran varlığın Şirketimiz aktifine oranının yüzde 13,94 olarak gerçekleşmesi dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki yüzde 50’lik eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığına, 6. Maddesinin (1) numaralı fıkrası (b) bendi gereği; Yönetim Kurulumuzun işbu kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinin 309 milyon 700 bin TL olduğu, finansal varlığın satış bedelinin 46 milyon 897 bin 630 TL olması ve bu durumda finansal varlık satış değerinin ortaklık değerine oranın yüzde 15,14 olarak hesaplanması dolayısıyla işlem bedelinin bu madde hükmündeki yüzde 50’lik eşik değerin altında yer alması nedeniyle de herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığına, 6’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası (c) bendi gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan Kamuya açıklanan son yıllık mali tablolardaki satış gelirlerinin toplamının 96 milyon 377 bin 303 TL olması ve satış işlemine konu finansal varlığın ilgili dönem satış gelirlerine katkısının olmaması (Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar tutar (-3 milyon 522 bin 113 TL) dolayısıyla söz konusu oranın madde hükmündeki yüzde 50’lik eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığına, karar verilmiş olup, yapılacak özel durum açıklamalarında bu hususlara ayrıca yer verilmesine, keyfiyetin, ilgili kurum ve kuruluşlara ve ayrıca KAP’da kamuoyuna duyurulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.”