SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, yaptığı açıklamada mahkeme sürecinin devam ettiğini ve kendisinin, Denetleme Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na verilme talebinin son derece üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi. Karadeniz üyelere yaptığı bilgilendirmede 7 kişilik Divan Kurulu’nun da imzası bulunduğuna dikkat çekerek, “Sadece benim Disipline verilme talebi son derece manidardır ve kulüp tarihinde bir ilktir” dedi.

Karadeniz, “Kulübün bir danışma ve aynı zamanda tüzükte yetki verilen durumlarda karar ve iş denetim organı olan Divan Kurulu aşağıda yazan tüzüğün 30’uncu maddesine göre hareket ettiğine dikkat çekiyor.

MADDE 30

a-Yönetim Kurulunun 3 ayda bir vereceği çalışma raporu ile bağımsız denetim şirketlerinin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini denetim kurulu raporu ile birlikte incelemek ve görüş bildirmek,

b- İncelemeyi gerektiren konularda komisyon kurmak verilecek raporları karara bağlayıp yönetim kuruluna bildirmek.”

Yalçın Karadeniz şöyle devam etti;

“Bu yetkilerle donatılmış Divan Kurulu hak ve sorumluluk içinde hareket etme ortamında iken disiplin suçu işlemiş gibi gösterilerek, Başkanın Disiplin Kurulu’na verilme talebi son derece üzüntü verici ve kulüp tarihinde yaşanan bir ilktir.

Denetleme Kurulu’nun bilanço esasına göre hazırladığı raporun rakamsal verileri tamamen bilanço rakamlarına sadık kalınarak hesaplanmış, nokta-virgül değişikliği gibi oynamalar asla yapılmamıştır.

Bunların üzerindeki çalışma, Divan Kurulu’nun herkese açık olarak 6 Ağustos 2016 toplantısında yaptığı Divan Genel kurulu raporu olarak divan sekreteri tarafından açıklanmıştır. O toplantıda Denetleme Kurulu Başkanı solda, yönetim kurulu üyeleri de sağda oturuyordu.

Bu rapor üyelerimize sunulurken asla bir maksat aranmamış, borcun gittikçe artan durumuna nasıl bir çözüm bulunur, bu durumun dikkate alınması istenmiş ve azaltılması konusunda ne yapılmalı bu arz edilmiştir. Bu da kanunlar çerçevesinde oluşmaktadır. Ayrıca yine bu artan borç konusu mali genel kurulda açıklanmıştır.

Ben yetki ve sorumluluk alanımdaki gibi hareket ediyorum. Ayrıca yine herkesin bildiği üzere denetim raporunun rakamsal verileri esas alınarak Divan Kurulu’nun raporu sayfa ve numaraları verilerek ortaya konulmuş, futbol yatırımları hariç bu raporun dışında tutulmuştur.”

DENETLEME ACİL EYLEM PLANI İSTEMİŞ

Diğer taraftan Divan Kurulu’nun 2014 yılında Prof. Dursun Arıkboğa Başkanlığında bir komisyon kurduğu ve hesapların bu komisyon tarafından ele alınması istendiği belirtilmiş, ayrıca Denetim Kurulu’nun, Divan Başkanı Başkan Yalçın Karadeniz’e başvurarak, artan borca dikkati çekmiş ve acil eylem planına geçilmesini istediği de ortaya çıkmış

ACABA NEDENİ BU MADDE Mİ?

Diğer taraftan önde gelen Divan Kurulu üyeleri, Karadeniz’in maksatlı olarak Disipline verilme talebinin aşağıda yazan, tüzüğün 47’inci maddesine dayandırılarak kulüpten uzaklaştırma gibi bir kapsama alanına sokulmak istendiği de vurgulanıyor.

47. MADDE

Uyarma ve kınama cezası alan üyelerin, başka bir ceza almamak kaydıyla, beş tam yıl geçmedikçe, bu cezaları alan üyeler kulüp organlarında yer alamazlar.