SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Haziran 2015 – 31 Mayıs 2016 tarihlerini kapsayan 1 yıllık dönemle ilgili olağan genel kurulun tarihine karar verdi. Olağan genel kurul 9 Haziran 2016 Perşembe günü saat 11.00’de Ankara JW Marriott Otel’de yapılacak.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 09.06.2016 günü saat 11.00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımı ile 10.06.2016 günü saat 11.00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 17.06.2016 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli’nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 09.05.2016 tarih ve 21 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”

Olağan genel kurul gündemi ise şöyle:

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

8. Genel Kurul’da okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,

9. 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi gelir – gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul’da okunan 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi gelir – gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,

12. Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu’nun 01.06.2015 – 31.05.2016 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2016 – 31.05.2017 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı, ayni haklar tesisi için yetki verilmesi,

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

20. Dilekler,

21. Kapanış.