SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Önder Özen’e indirim yok

Önder Özen’e indirim yok

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gündemindeki altı dosyayı görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu’nun 7 Nisan 2016 günü yaptığı (20) sayılı toplantısında görüştüğü maddeler ve aldığı kararlar şöyle:

1- E.2016/125

Futbolcu Yusuf Yıldız’ın, TFF Yönetim Kurulu’nun 18.03.2016 tarih ve 15 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Yusuf Yıldız’ın başvurusunun reddine oybirliği ile;

2- E.2016/136

Göztepe A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Zeki Önder Özen ile ilgili PFDK’nın 31.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/879, K.2015-2016/1033 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Göztepe A.Ş. teknik sorumlusu Zeki Önder Özen’in, sözlü eyleminin, PFDK’nın, “sportmenliğe aykırı açıklama” şeklinde kabulünün aksine FDT’nin 41/1-c. maddesi kapsamında “hakaret” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin “hakaret” şeklinde düzeltilerek onanmasına; verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000.-TL para cezasında ise, eylemin “hakaret” niteliği ve ağırlığı gözetildiğinde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına;

3- E.2016/137

Sivas Belediye Spor Kulübü futbolcusu Adem Gökçe’nin, PFDK’nın 31.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/876, K.2015-2016/1021 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Sivas Belediye Spor Kulübü futbolcusu Adem Gökçe’ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli harekette bulunması nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

4- E.2016/147

Tuzla Spor Kulübü’nün, kulüp yöneticisi Sadi Kurcan ile ilgili PFDK’nın 31.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/875, K.2015-2016/1028 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Tuzla Spor Kulübü yöneticisi Sadi Kurcan’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b. maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

5-E.2016/148

Darıca Gençlerbirliği Kulübü’nün, teknik sorumlusu Ramazan Silin ile ilgili PFDK’nın 31.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/874, K.2015-2016/1024 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– PFDK’ca Darıca Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Ramazan Silin’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile;

6-E.2016/149

24 Erzincan Spor Kulübü futbolcusu Safa Yıldırım’ın, PFDK’nın 31.03.2016 tarih ve E.2015-2016/870, K.2015-2016/1026 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca 24 Erzincan Spor Kulübü futbolcusu Safa Yıldırım’a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.