SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tahkim Kurulu, Kizer Olayı’nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve TBF’nin Fenerbahçe maçında verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, bir oyuncunun aynı sezonda iki farklı statüde lisans verilemeyeceği gerekçesiyle Kizer’in AGÜ maçında Avrupalı, Fenerbahçe maçında kıta dışı lisansla oynamasına itiraz etmiş ve TBF Fenerbahçe’yi haklı bulmuştu.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

TBF Sözleşmeli Sporcular Lisans ve Transfer Yönergesi’nin 30. maddesi ile 23.2 maddesinin açıklaması ve 21. maddesi hükmüne göre sporcuların ilk tescil oldukları vatandaşlığa bağlı işlem yapılıp hiçbir şekilde değişiklik yapılamayacağından ikinci kez lisans çıkarılarak sporcunun oynamasının açıkça anılan düzenlemelere aykırı olması ve her ne kadar TBF’nin personeli tarafından denetim ve inceleme görevi yerine getirilmeden işlem yapılmış ise de, bu husun itiraz eden yönünden bir hakka dayanak yapılamayacak olması nedeniyle yerinde görülmeyen Galatasaray Spor Kulübü adına vekili ve Lynetta Kizer adına vekili tarafından yapılan itiraz reddine, başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliğ ile TBF Başkanlığı’na gönderilmesine, Anayasa’nın 40. maddesi ile 3289 sayılı kanunun ek 9/A maddesi ve Tahkim Kurulu yönetmeliğini 15. maddesi uyarınca karara karşı tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde kurula karar düzeltme talebinde bulunabileceğine 6 Ocak 2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.