SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Migros, Okul Açık ve Fenerium tribünlerine giriş için F.Bahçe’ye verilen 1 maçlık cezayı oybirliği ile onadı.

Alınan karar şöyle:

“F.Bahçe A.Ş.’nin, PFDK’nın 29.10.2015 tarihli ve E.2015-2016/251, K.2015-2016/316 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı, duruşmaya Fenerbahçe A.Ş.’yi temsilen vekili katıldı, sözlü beyanları dinlendi, tutanak altına alındı. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca, F.Bahçe A.Ş.’ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca ihtar cezası verilmesinde, FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros, Okul Açık ve Fenerium tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/234); karar verilmiştir.”