SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Pereira sistem değiştiriyor

Pereira sistem değiştiriyor

Van Per­si­e kri­zi­nin de et­ki­siy­le Kay­se­ri ma­çı­na çift for­vet çı­kan Pe­re­ira, oy­na­nan kö­tü fut­bol son­ra­sı bu sis­te­mi ra­fa kal­dı­rı­yor.

Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin yedek kaldığı için çıkardığı sorunların krize dönüşmesi teknik direktör Vitor Pereira'yı son Kayserispor maçında sistem revizyonuna itmişti. Portekizli hoca, Hollandalı golcüsüne yer açmak için çift forvetli sisteme dönmüştü. Pereira'nın formda Fernandao'yu kesmemek adına yaptığı bu tercih, Kayseri sınavında skor açısından olmasa da futbol açısından ters tepmişti. Kanarya maçı 1-0 kazanmasına karşın otoritelere göre sezonun en kötü futbolunu oynamıştı.

Diego'ya gün doğdu

Bu durum Pereira'yı yeniden plan değişikliğine itti. Deneyimli hoca, çift forvetli sistemi rafa kaldırma kararı alırken, yarın Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynanacak maçla birlikte yeniden 4-3-3'e dönüş yapacak. Bu doğrultuda Fernandao'yu kulübeye çekip, Kayseri'de frikik golüyle galibiyeti getiren Van Persie'yi hücum üçlüsünün en önünde oynatmayı düşünüyor. Pereira'nın Kayseri'de soyundurduğu Diego'yu da orta alana yeniden monte etmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca sağ açıkta Markovic'e yer vermeyi düşünen Pereira'nın solda ise sakat Nani'nin yerine solda Alper Potuk'u oynatabileceği belirtildi.

Sakatlardan iyi haber yok

UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nde ya­rın sa­ha­sın­da Ajax’ı ko­nuk ede­cek olan Fe­ner­bah­çe’de sa­kat­lar­dan bek­le­nen ha­ber­ler gel­me­di. Dün­kü an­tren­ma­na ka­tıl­ma­yan ve özel prog­ram da­hi­lin­de ça­lı­şan Na­ni, Al­ves, Vol­kan Şen ve Me­ire­les’in Hol­lan­da tem­sil­ci­si­ne kar­şı for­ma giy­me ih­ti­mal­le­ri­nin çok dü­şük ol­du­ğu ifa­de edil­di. An­cak sağ­lık he­ye­ti­nin bu dört is­mi Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si­ne ye­tiş­ti­re­cek­le­ri bildirildi.

Ha­zır­lık­lar bi­ti­yor

Öte yan­dan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Ajax ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün Can Bar­tu Te­sis­le­ri’nde ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­ya­cak. Çalışmanın ilk 15 da­ki­ka­lık bölümü ba­sın men­sup­la­rı­na açık ola­cak. Tek­nik di­rek­tör Vi­tor Pe­re­ira da 15.00’te Ül­ker Stad­yu­mu’nda ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­cek. Ko­nuk Ajax da son ça­lış­ma­sı­nı stat­ta ya­pa­cak.

Bugün