SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Dursun Özbek hedefine ulaştı! Geçtiğimiz hafta Galatasaray TV’de genel kuruldan izin isteyeceğiz diyen başkan Özbek, onayı aldı!

Galatasaray Kulübü’ne gelir sağlayacak yeni projeler hazırlayan, mevcut projeleri de düzenleyen Özbek yönetimi, genel kuruldan oy çokluğuyla bu projelerin işleme sokma yetkisi aldı.

HİSSELERİN ÇOĞUNLUĞU KORUNACAK

Türk Telekom Arena’da yer alan çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede her türlü kredi, borç ve teminat ile gayrimenkul faaliyetlerinin yapılandırılması, bu işlemler için finansman sağlanabilmesi, Galatasaray Sportif AŞ hisse senetlerinin satın alınması ya da çoğunluk hissesi muhafaza edilmek koşuluyla satılması, rehin edilmesi, teminat gösterilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması konusundaki talebi kabul edilen yönetim kuruluna, Riva arazisiyle ilgili olarak da üçüncü kişiler lehine kurulmuş her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden hak ve mükellefiyet (ipotek ve benzeri ayni hak) tesis edilmesi ve bu gayrimenkulun değerlendirilmesi kapsamında işlem yapabilme, finansman sağlayabilme yetkisi verildi.

Mecidiyeköy’de bulunan ve otel inşasına başlanan araziyle ilgili olarak yine tasarrufta bulunma ve finansman sağlayabilme yönünde isteği onaylanan yönetim, Beyoğlu’ndaki eski kulüp binasının yeniden inşası veya tadilatı için de istediği yetkiyi aldı.

Yönetim kuruluna ayrıca yeni gayrimenkullerin kazandırılması ile kulübün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi ve bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması konusunda da yetki verildi.