SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bruma için kızdıran komik teklif!

Portekiz kulübü Sporting, Nani’de olduğu gibi Bruma’yı da kiralamak istedi. Ama bir ücret ödemediği gibi “Futbolcunun maaşını da siz verin” deyince kulüpten tepki gördü.

Güncellenme: 10:05, 16/06/2015
Bruma için kızdıran komik teklif!

Ga­la­ta­sa­ra­y'­da ge­çen se­zon bek­len­ti­le­rin al­tın­da ka­lan Bru­ma için Por­te­kiz­li'nin es­ki ta­kı­mı Spor­ting Liz­bon, son de­re­ce il­ginç bir tek­lif yaptı.

Baş­ka­n Bru­no de Car­val­ho, “Bur­ma'yı 1 yıl­lı­ğı­na bi­ze ki­ra­layın. Bu­ra­da çok maç oy­nar. Si­ze tec­rü­be­li ola­rak dö­ner. An­cak se­zon­luk ala­ca­ğı­nı si­zin öde­mi­niz ge­re­ki­yo­r” de­di. Sa­rı- Kır­mı­zı­lı­lar, tek­li­fi hiç dü­şün­me­den red­det­ti.

Bugün’ün haberine göre; Spor­ting, Fe­ner­bah­çe'nin lis­te­sin­de­ki Na­ni'yi ge­çen se­zon Manc­hes­ter Uni­te­d'­dan ki­ra­lamış ve bir be­del öde­memişti. Oyun­cu­nun üc­re­ti­ni de İn­gi­lizler kar­şı­la­mış­tı. Galatasaray, Bruma'yı Sporting'den 13 milyon euro bonservis karşılığında almıştı.

BEDELİ VERİLİRSE GÖNDERİLECEK

Tek­nik di­rek­tör Ham­za Ham­za­oğ­lu, Bruma'yı ken­di­ne gü­ven ve po­zis­yon bil­gi­si olarak ye­ter­li görmüyor. Be­de­li karşılığında ki­ra­lanmasına sıcak bakılıyor.

Bruma, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezon boyunca 48 resmi maça çıktı. 4 kez ağları havalandırırken 4 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.