SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, dev­re ara­sın­da sto­per böl­ge­si­ne mut­la­ka tak­vi­ye ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di.

 

Ya­nal, Yu­nan sa­vun­ma oyun­cu­su Av­ra­am Pa­pa­do­po­ulos’in per­for­man­sın­dan mem­nun kalmadığını, oy­na­nan 10 resmi maç­ta ye­ni­len 13 go­lden rahatsız olduğunu, bu nedenle savunma hattına oyun­cu alın­ma­sı gerektiğini yönetime belirtti.

Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen bor­do-ma­vi­li yö­ne­tim, Ak­hi­sar for­ma­sı gi­yen Uğur De­mi­rok'­u kad­ro­ya da­hil et­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. An­cak bu trans­fer­de pü­rüz­ler çı­kın­ca, Er­sun Ya­na­l'­ın da ona­yı ile bir­lik­te ro­ta Spar­tak Mos­ko­va for­ma­sı gi­yen 27 ya­şın­da­ki gur­bet­çi oyun­cu Ser­dar Taş­çı'ya dön­dü.

İki ku­lüp arasın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin olum­lu yön­de iler­le­di­ği ve transferde ufak pü­rüz­le­rin kal­dı­ğı be­lir­til­di.

12 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST YAPTI

Serdar Taşçı'nın da Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu se­zon 17. haf­ta­sı ge­ri­de ka­lan Rus­ya Pre­mi­er Li­gi’nde gurbetçi oyuncu 12 maç­ta gö­rev yap­tı. 923 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan 27 ya­şın­da­ki futbolcu, 1 gol ve 1 asist ile ta­kı­mı­na kat­kı sağladı.

Bu arada Er­sun Ya­nal'ın, devre arasında yapılacak kampta savunma çalışmalarına öncelik vereceği belirtildi. Öte yandan Yanal'ın sunduğu transfer listesinde Bur­sas­por­lu Ozan Tu­fan'ın ve Es­ki­şe­hirs­por’dan Er­kan Zengin'in de olduğu kaydedildi.

SERDAR TAŞÇI KİMDİR?

Doğum Tarihi: 24 Nisan 1987 Doğum Yeri: Almanya Uyruk: Almanya Yaş: 27 Boy: 1.86 cm Mevkii: Stoper Ayak: Sağ Takım: Spartak Moskova Sözleşme Bitiş: 30 Haziran 2017

Bugün