SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

G.Saray’dan ‘Finansal’ önlem açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, Borsa Yönetim Kurulu'nun yaptığı 'finansal' uyarının ardından bir KAP'a bir açıklama yaparak finansal tedbirlerin düzeltilmesi için alınacak önlemleri sıraladı.

Güncellenme: 17:24, 08/09/2014
G.Saray’dan ‘Finansal’ önlem açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, Borsa Yönetim Kurulu’nun yaptığı ‘finansal’ uyarının ardından bir KAP’a bir açıklama yaparak finansal tedbirlerin düzeltilmesi için alınacak önlemleri sıraladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

İlgi yazınızla, Yönetim Kurulunuzun 04/09/2014 tarihli toplantısında Şirketimizin 31/05/2014 tarihli finansal tabloları değerlendirmesi neticesinde Şirketimizin “finansman sıkıntısı durumunun devam ettiğinin anlaşıldığı” ifade edilmektedir.

Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (“KAP”) yapılan muhtelif açıklamalardan da görüleceği gibi, Şirketimizin finansal yapısının iyileştirilmesi adına pek çok önemli tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. 31/05/2014 tarihli finansal tablolarımızdan ve bağımsız denetçi raporundan da görüleceği gibi, Şirketimizin finansal borçlarının uzun vadeye yayılması, kur farkı zararlarının dengelenmesi adına Şirketimizin finansal borçlarının para biriminin büyük bölümünün Türk Lirası'na döndürülmesi, yeni dönem oyuncu sözleşmelerinde kurların sabitlenmesi gibi önümüzdeki dönemlerde mali sonuçlara olumlu anlamda yansıyacak son derece önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca, profesyonel A futbol takımımızın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadyumu'ndan elde edilen yıllık yaklaşık 80 milyon TL'lik gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak kaydedilmeye başlandığından, önümüzdeki dönemde Şirketimizin karlılığının olumlu yönde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

Gelirlerimizi arttırmak adına yaptığımız çalışmalar arasında, Türk Spor Kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek hazırladığımız 5 Yıllık Stratejik Plan çalışmalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak ülkemizin en önemli markalarından biri olan Galatasaray'ın artık Türkiye dışından gelir elde etmesi için kapsamlı bir analiz yaparak, öncelikli hedef bölgelerimizi belirlemiş durumdayız. Bu yıldan başlayarak tüm faaliyetlerimizde, öncelikli olarak nitelendirdiğimiz bölgeler odak noktası olacaktır.

Bu çerçevede Şirketimizin en önemli varlığı olan futbol takımımızın hedef bölgelere yönelik olarak gerçekleştireceği sezon öncesi turlarla gerek bu bölgelerdeki marka bilinirliliğini arttırmayı, gerekse düzenlenecek etkinliklerden ilave ticari gelir elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Ticari gelirlerin bir diğer unsurunu oluşturan stadyum içi aktivitelerle, müsabakaları izlemek için gelen taraftarlarımıza farklı ürün ve hizmetler sunmayı ve ilave gelir elde etmeyi beklemekteyiz. Öte yandan yakın zamanda sona eren olan forma sponsorluğunun, belirgin bir seviyede artacak şekilde yenilenmesi için çalışmalar sürmektedir. Gelirlerimizdeki bu artışlarla birlikte, faaliyet konumuz olan futbolda, mali başarıyı belirleyen en önemli faktör olan sporcu maliyetlerinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak adına, Türk sporu için devrim sayılabilecek iki önemli projemiz hayata geçme aşamasına gelmiştir. Sportif ve mali anlamda dünyanın önde gelenfutbol kulüplerinin kadro yapısına bakılacak olursa, kendi altyapılarından yetişmiş oyuncu sayılarının yüksek olduğu görülecektir. Bu konuda yaptığımız analiz ve incelemelerin neticesinde, altyapı reformunu stratejik bir öncelik olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Bunlardan birincisi, futbol branşındaki altyapımızı oluşturan Futbol Akademisi'nin, alanında dünyanın en önemli uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından çok kapsamlı ve uzun bir analizinin yapılmasını takiben, uluslararası alanda en iyi model örnek alınarak tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmasıdır. Uzun süredir devam eden ve tamamlanma safhasına gelmiş bu çalışmalar neticesinde, Galatasaray değerleri ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş, yepyeni bir anlayışla faaliyet gösterecek futbol akademisine kavuşmak üzereyiz. Bu sayede futbol akademimiz, gerek Galatasaray A takımına, gerekse Türkiye'deki diğer kulüplere futbolcu yetiştiren örnek bir kurum olacaktır. Altyapı konusunda tamamlama aşamasında olduğumuz ikinci stratejik projemiz ise, Almanya'da gerçekleştirilen stratejik ortaklıklardır. Bu atılımlarla hem Almanya'da yaşayan ve büyük potansiyel taşıyan Türk kökenli futbolcuların, Galatasaray'a erken yaşta ve daha makul maliyetlerle kazandırılması, hem de Galatasaray'ın Almanya'da çok yüksek olan marka bilinirliğinin ilave gelire dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Altyapıya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bu projelerden bağımsız olarak, futbolda mali sürdürülebilirliği belirleyen en önemli faktör olan, “sporcu ve teknik kadro ücretlerinin toplam giderlere olan oranı” konusunda tedbirleri devreye sokmuş bulunmaktayız. Bilindiği gibi genel olarak futbol endüstrisinde bu oranın %50 ila %60 arasında olması tavsiye edilmekte, %60-%70 arasının tedbir gerektirdiği düşünülmekte, %70'in üzerindeki bir oranın ise tehlike arz ettiği ifade edilmektedir. 2013 yılında Şirketimiz için %61 olarak gerçekleşen bu oranın, önümüzdeki 5 yıl içinde %50 seviyesine çekilmesi hedeflenmektedir. Şirketimiz bir yandan mali ve operasyonel açılardan daha iyiye ulaşma çabalarını kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan Şirketimiz dünyanın en büyük ilk 20 futbol kulübü arasındaki yerini koruyarak ülkemizin dünyada gurur vesilesi olmaya devam etmektedir. Şirketimiz, faaliyet göstermekte olduğumuz futbol sektöründeki diğer şirketlere göre her türlü objektif gösterge açısından en sağlam mali yapıya sahipken, İlgi yazınızda ifade edilen uyarıların sektördeki şirketler arasında ayırımcılık yapıldığını düşündürecek şekilde selektif olarak yapılması son derece düşündürücüdür.

Nitekim son yıllık mali tablolara bakıldığında Şirketimizin özkaynakları bir önceki yıla göre 55 milyon TL artışla negatif 15,5 milyon TL'ye erişirken, aynı sektörde faaliyet gösteren Fenerbahçe Futbol Yatırımları A.Ş.'nin (BİST: FENER) özkaynakları aynı dönemde 363 milyon TL azalarak negatif 240,5 milyon TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin (BİST: BJKAS) özkaynakları ise 144,2 milyon TL azalarak negatif 364,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Yine KAP'ta açıklanan 31/05/2014 tarihli finansal tablolarda yer alan verilere ve bağımsız denetçi raporlarına göre, anılan 3 şirketin bazı mali verilerini içeren karşılaştırmalı tabloyu dikkatlerinize sunuyoruz. Tablodan da görüleceği üzere, objektif kriterlere göre Şirketimizden çok daha önce uyarılması gereken şirketler belliyken, bu yapılmayıp Şirketimiz hisse değerini düşürebilecek şekilde taraflı bir uyarı yapılması telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecek olup, bu konuda sayın Yönetim Kurulunuzun sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, 19/08/2014 tarihinde KAP'ta açıkladığımız Türk Ticaret Kanunu 376. Madde kapsamında mali tablolardan da görüleceği gibi, Şirketimizin piyasa fiyatından değerlenmiş varlık toplamı 1.930.438.393 TL, özkaynak toplamı ise 1.219.356.659 TL seviyesinde olup, sadece futbol takımımızın bağımsız kuruluşça yapılan değerlemesi 481,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yapılan KAP açıklamaları kapsamında, sektördeki diğer şirketlerin TTK 376 kapsamındaki mali tablolarına göre özkaynak toplamları da aşağıda gösterilmiştir.

Şirketimizin, her sektörde olduğu gibi, futbol sektöründe de tüm düzenleyici kurum ve kuruluşların adil ve objektif hareket etmelerinin sağlıklı bir rekabet ortamının olmazsa olmaz koşulu olduğunun bilinciyle, tarihsel misyonunun ve vizyonunun gereğini yerine getirmek amacıyla, faaliyet gösterdiği sektörün en büyük ve en güçlü kurumu olarak, mali, idari ve sportif açılardan başarılarını kalıcı kılmak adına gerekli adımları atma kararlılığının bir kez daha altını çizer, saygılarımızı sunarız.