SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2014 tarihli toplantısında aldığı ve Kulüp Lisans Talimatı’na ilave ettiği geçeci 5. maddenin Tahkim Kurulu tarafından veto edilmesi hem federasyon yönetimini hem de kulüpleri şok etti.

Yeni sezon öncesi birçok takımın puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmalarından dolayı sadece bir sezon için talimata konan geçici 5. madde Tahkim Kurulu tarafından “UEFA Statüsü’nün “Amaçlar” başlıklı 2. maddesi ile devam eden hükümleri yanında temel hukuk ilkelerine aykırı olduğu; nitekim ertelemeye dair düzenlemelerin etkisinin, uygulama alanının ve özellikle süresinin duraksamaya yer vermeyecek açık ve anlaşılırlıkta olması gerekmesine ve yine erteleme gibi toplumda adalet ve eşitlik duygusunu zedeleme ihtimali oldukça yüksek olan bir yasama faaliyeti sırasında olağanüstü hassasiyet gösterilmesi gerekmesine rağmen düzenlemenin bu nitelikleri taşımadığı” gerekçesiyle iptal edilmiş oldu.

TFF Yönetimi ile Tahkim Kurulu karşı karşıya geldi

TFF Yönetim Kurulu’nun ilgili talimatın 91. maddesine ilave ettiği “Kulüp Lisans Kurulu, 2014-2015 sezonu incelemesi neticesinde vereceği puan silme yaptırımını bir sezon için erteler. Bu süre içinde aynı kulübe puan silme yaptırımı uygulanması halinde, ertelenen puan silme yaptırımı da uygulanır” şeklindeki gecici maddesinin Tahkim Kurulu tarafından iptal edilmesi bir kez daha TFF Yönetimi ile Tahkim Kurulu’nu karşı karşıya getirdi.

tff