SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

1907 Fenerbahçe Derneği, yazılı yaptığı açıklamada, “Bir kez daha geç olmadan, bir gün bile kaybetmeden yeniden adil yargılanma hakkımızın Anayasa Mahkemesi’nce verilmesini ve kamuoyuna ilanını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle;

“Camiamız, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike iddiasına yönelik soruşturma ve kovuşturma sürecinde evrensel hukuk prensiplerine aykırı durumlarla karşı karşıya bırakıldı. Adalete inanan yüz binlerin bu süreçte dile getirdiği tek talep, adaletin hukuk sınırları dışına çıkmadan tecelli etmesi oldu.

13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılama kararı tüm bu mücadelenin ilk adımı olmasının yanında, şimdiye kadar karşı karşıya kaldığımız hukuki yanlışların giderilmesi adına da içimizde umut ışığı olmuştur. Şimdi artık Anayasa Mahkemesi’nden tek beklentimiz, hukuk dışı uygulamaları sebebiyle TBMM’ce kapatılan Özel Yetkili Mahkemelerin yargılama sürecinde benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer davalarda olduğu gibi yeniden adil yargılanma kararının bir an önce verilmesi ve kamuoyuna ilanıdır.

Kulübümüz, bu güne kadar yaşatılan bu haksız süreç sebebiyle ulusal ve uluslararası birçok alanda mağduriyet yaşamış ve bu sebeple maddi ve manevi zararlara uğramıştır.

Kulübümüzün başvurusu üzerine 17 Temmuz tarihinde İsviçre Federal Mahkemesi’nin vereceği karar öncesinde Anayasa Mahkemesi’nin almasını temenni ettiğimiz yeniden adil yargılanma kararını açıklaması, yaşanmış bu mağduriyetlerin giderilmesi anlamında da adaletin tecellisine geçte olsa imkan sağlayacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nden yeni, telafisi imkansız mağduriyetler yaşanmasına engel olmak için kararını bir an önce, geciktirmeden açıklamasını ısrarla talep ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, yöneticiler, sporcular ve taraftarlar ilk günden bu güne kadar net ve dik bir duruş sergilemiştir. Camiamızın bu duruşundaki haklılığı zamanla ortaya çıkmıştır. Bu duruş, adalete bir gün herkesin ihtiyacı olacağı inancıyla toplumun geniş katılımcıları tarafından renk ve görüş farkı gözetmeksizin kabul görmüş, destek bulmuştur.

Durum böyle iken bugün yeniden adil yargılanma talebimize karşı çıkan, adalet olgusuna sadece ait oldukları takımların renklerine boyanmış pencerelerinden bakan kesimlerin telaşını anlamak mümkün değildir. Fenerbahçemiz hukukun evrensel ilkeleri bir kenara bırakılıp yargılanırken hukuka inancını dile getirenler bugün maalesef gelinen noktada adaletin kararlarını inkar etme telaşındadır.

Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce garanti altına alınmıştır.

Gelinen noktada;

Bağımsız mahkemelerce yeniden yargılanma sürecinin başlaması neden ve nasıl bir korkuya sebep olmaktadır?

Yeniden yargılanma için gerekli hukuki şartlar net bir şekilde ortada iken buna karşı duruş göstermek açıkça insan haklarının ihlalini talep etmek değilse nedir?

Aynı süreçten geçen diğer tüm davalara ilişkin tek bir yorum yapmadan sadece Fenerbahçe’nin adil yargılanma hakkına saldırmak ne kadar tutarlıdır?

Yine sadece Fenerbahçe’mizin yeniden yargılanma hakkına karşı durarak ve sportif rekabeti spor alanlarının dışına taşıyarak, rekabet avantajı yaratmaya çalışma çabaları manidardır.

İşbu gerçekten yola çıkarak şimdi bir kez daha geç olmadan, bir gün bile kaybetmeden yeniden adil yargılanma hakkımızın Anayasa Mahkemesi’nce verilmesini ve kamuoyuna ilanını talep ediyoruz.”

Yayınlanma Tarihi:17:37,