SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İşte o açıklama;

“Sayın Üyeler;

18.05.2014 tarihinde yapılan Tüzük Tadil Olağanüstü Kongresinde kabul edilen ve üyelerimizin isteği doğrultusunda üyelerimiz lehine geçici olarak düzenlemeler yapılan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Bu maddelerden yararlanılabilmek için maddelerde belirtilen 180 gün 14 KASIM 2014 tarihinde sona ermektedir. Önemle duyurulur.

1)Geçici Madde 2: Tüzüğün 12. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde 30 (otuz) yaşını aşmamış çocuklar olarak belirtilen yaş sınırlaması, işbu Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün süreyle sınırlı olmak üzere geçici olarak uygulanmaz.

2)Geçici Madde 3: İşbu Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da kabul edildiği tarihten önce vefat etmiş üyenin eşi ile çocukları, Tüzüğün 13 maddesinin 2. paragrafında belirtilen giriş ücretinin % 20'sini ödemek sureti ile üye olabilirler. Ancak vefat etmiş üye eş ve çocuklarına tanınan bu imkân, işbu Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün süreyle sınırlıdır.

3)Geçici Madde 9: Tüzüğün 12. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde üyelik başvurusunda bulunma süresi olarak öngörülen üç (3) yıllık süre içinde başvuruda bulunmadıkları için bu haklarını yitirmiş olanlar, işbu Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün süreyle sınırlı olmak üzere üyelik başvurusunda bulunabilir.

4)Ayrıca sosyal üyeler için Geçici Madde 5: Kulübün tesislerinden Kulübün önceki Tüzük düzenlemeleri gereğince yararlanma hakkı tanınmış olan sosyal üyeler, işbu Tüzük değişikliğinin Genel Kurul'da kabul edildiği tarihten itibaren 180 gün içinde başvuruda bulunmaları halinde, üyelik için aranan koşullara sahip olmaları koşuluyla üye giriş ücretinin % 50'sini ödemek sureti ile Kulüp üyeliğine kabul edilebilir.

Şeklinde düzenlenmiştir.”