SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş Kulübü olağanüstü tüzük tadil kongresi yapıldı.

Beşiktaş İntegral Arena’da gerçekleştirilen kongrede tüzükteki 35, 42 ve 48. maddeler, yönetim kurulunun talebi doğrultusunda değiştirildi.

“Yönetim Kurulu 1 başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyesi olabilmek için genel kurula katılabilme şartlarına haiz olmak gerekir. Ancak, 10 asıl ve 5 yedek üyenin en fazla 3 tanesi için kulüp üyeliği yeterli olup, üyelikte 1 tam yılını doldurmuş olma şartı aranmaz” şeklindeki 35. madde, “Yönetim Kurulu 1 başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyesi olabilmek için genel kurula katılabilme şartlarına haiz olmak gerekir” şeklinde oy birliğiyle değiştirildi.

Denetleme Kurulu ile ilgili 42. madde ise 1 kişinin karşı oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

“İtiraz, cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanların kulüple her türlü ilişkisi kesilir. Görevleri varsa, istifa etmiş sayılırlar” şeklindeki 48. madde de “Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanlar üyelik haklarını kullanmazlar, görevleri varsa istifa etmiş sayılırlar” şeklinde oy birliği ile değiştirildi.

Bu arada tüzükte Medeni Kanun’un amir hükmü gereği “Denetleme Kurulu” yerine “Denetim Kurulu” yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

“Genel Kurul üyeliğinde 15 yılını doldurmuş, disiplin cezası almamış bulunan ve Divan Başkanlık Kurulu’na bir önceki yılın aralık ayı sonuna kadar yazılı olarak başvurmuş olanlardan, Divan Kurulu’nca gizli oylarla seçilmiş 40 aday arasında 20’si Divan Kurulu’na seçilmiş olur” şeklindeki önerge ise üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi.

Genel kurul üyeleri ayrıca, bir sonraki tüzük tadil kongresinin kasım ayında yapılmasına karar verdi.

Öte yandan bir kongre üyesinin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kulübe 1 ayda üye yapılmasını eleştirmesi ve 400 Beşiktaşlı’nın üyeliğinin reddedildiğini söylemesi, genel kurul üyelerinden alkış aldı.

Yayınlanma Tarihi:13:15,