SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 5 maddelik toplantısında alınan kararları açıklandı. PFDK’nın Fenerbahçe’ye verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan yapılan itirazı reddetti.

“Tahkim Kurulu 22 Mayıs 2014 günü (30) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2014/154

Kasımpaşa AŞ.’nin , Kulüp Lisans Kurulu’nun 12.05.2014 tarih, E.2014/10 , K. 2014/10/1 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Kulüp Lisans Kurulu’nun 12.05.2014 tarih, E.2014/10, K.2014/10/1 sayılı kararında usul ve esasa aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından Kasımpaşa AŞ. tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (K.2014/159 );

2. E.2014/155

1960 Silopi Spor Kulübü’nün, kendisi ve futbolcuları Erhan Uflaz, Zeki Özger, Saruhan Çevik, Hakim Kunur, Hüseyin Özkaya, Berk Ökten, Necirvan Munğan, Osman Ökten, Hakan Türk, Fatih Bilişik ile ilgili, AFDK’nın 13.05.2014 tarih ve E.2013-2014/1575, K.2013-2014/2167 ve K.2013-2014/2168 sayılı kararlarına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

AFDK’ca 1960 Silopi Spor Kulübü’ne, saha olayları nedeniyle F.D.T’nin 51. maddesi uyarınca 2 maç saha kapatma cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

AFDK’ca 1960 Silopi Spor Kulübü futbolcuları Erhan Uflaz, Zeki Özger, Saruhan Çevik, Hakim Kunur, Hüseyin Özkaya, Berk Ökten, Necirvan Munğan, Osman Ökten, Hakan Türk, Fatih Bilişik’e rakip takım sporcularına saldırıları nedeniyle FTD’nin 43/1-a ve 13.maddeleri uyarınca takdiren 4’er resmi müsabakan men cezasıverilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,(K.2014/160 );

3. E.2014/156

44 Malatya Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 13.05.2014 tarih ve E.2013-2014/1569, K.2013-2014/2162 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde AFDK’ca 44 Malatya Spor Spor Kulübü’ne;

– Saha olayları nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası ve 1.000.-TL para cezası verilmişse de Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve somut olayın ağırlığı dikkate alınarak verilen cezanın FDT’nin 51/2-3, 34/3. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 1.000.-TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

– Taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 52/1-2 ve 34/3. maddeleri uyarınca 1.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile, (K.2014/161 );

4. E.2014/158

Kayseri Spor Kulübü’nün idarecisi Süleyman Hurma ile ilgili PFDK’nın 15.05.2014 tarihli ve E.2013-2014/1115, K.2013-2014/1315 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; PFDK’ca Kayseri Spor Kulübü idarecisi Süleyman Hurma’ya müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FTD’nin 40/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 26.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2014/162 );

5. E.2014/159

Fenerbahçe AŞ.’nin PFDK’nın 15.05.2014 tarihli ve E.2013-2014/1116, K.2013-2014/1311 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Fenerbahçe AŞ’ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve ihlalin FDT’nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 6.kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT’nin 52/7. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 300.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,(K.2014/163 );

6. E.2014/157

Galatasaray AŞ.’nin, futbolcusu Felipe Melo De Carvalho ile ilgili Etik Kurulu’nun 14.05.2014 tarih, 2014/1 E, 2014/1 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Yayınlanma Tarihi:16:04,