SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gaziantepspor’da, Turgut Doğan Şahin’in sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde pek çok kulüpte yaşanan durumla Gaziantepspor’un da karşılaştığı belirtildi. Gerçeklerin spor kamuoyu ve özellikle de diğer kulüpler tarafından bilinmesi ve olası sportif ceza veya tazminat risklerini değerlendirebilmeleri amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Sözleşmeli oyuncumuz Turgut Doğan Şahin’in aramızdaki profesyonel futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bugün öğrendik. Fesih ihbarnamesine göre fesih sebebi, Turgut Doğan Şahin’e 30 Nisan 2014 vade tarihli bono tutarının taraflar arasındaki protokol hükümlerine uygun ödenmemiş olmasıdır. Söz konusu protokol ile Turgut Doğan Şahin’e tanınan fesih hakkı iki gün ile sınırlıdır ve en geç 12 Mayıs 2014 tarihine kadar kullanılması mümkündür. Ancak, Turgut Doğan Şahin fesih ihbarını hak düşürücü süre dolduktan sonra keşide etmiştir. Sadece bu durum dahi oyuncu tarafından yapılan feshin haksızlığı neticesini, dolayısıyla sportif ceza ve tazminat sorumluluğunu doğuracak mahiyettedir.”

Anılan bono tutarının Turgut Doğan Şahin’e ödendiği vurgulanan açıklamada, “Futbolcumuzun hataya dayalı bir fesih ihbarında bulunduğu inancımızla kendisine sözleşmeyi ihya etmek üzere kulübümüze başvurması yönünde ihtarda bulunulacaktır. Turgut Doğan Şahin’in talebimize uygun cevabı vermemesi halinde sportif ceza ve tazminat başta olmak üzere tüm yasal haklarımızı yetkili merciler önünde talep etmek zorunda kalacağız” ifadesinde bulunuldu.

Açıklamanın son bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

“FIFA ve TFF mevzuatlarının amir hükümleri, bir önceki sözleşmesini futbolcunun haksız feshetmesi halinde, fesheden kulüp açısından şartlar oluşmuş ise futbolcu yönünden ise tereddütsüz şekilde sportif ceza sorumluluğu doğacağını ve futbolcu aleyhine hükmedilecek tazminattan ise yeni kulübünün de müteselsilen sorumlu olacağını öngörmektedir. Herhangi bir kayba sebep olmayacak çözüm için futbolcumuzun kulübümüze dönerek sözleşmesini ihya etmesi umudumuzla konuyu spor kamuoyunun bilgilerine sunarız.”