SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Başkan Aziz Yıldırım, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6. Maddesi’nde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi’nin esasa ilişkin olarak vereceği bir hak ihlali kararı veya tedbir mahiyetinde bir karar, Aziz Yıldırım için yeniden yargılanma sebebi olacak. İlk Derece Mahkemesi bu kapsamda yeniden yargılama yapmak zorunda.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 312. Maddesi’ne göre yeniden yargılama süresinde tedbiren infazı geri bırakabilecek veya durdurabilecek. Yani Aziz Yıldırım, 6. Madde sayesinde yeniden yargılama sürecinde hapse girmeyebilir.

Akşam

Yayınlanma Tarihi:10:31,