SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazı ve yeniden yargılanma talebi reddedilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın hapis yatıp yatmayacağı ile tartışmalara ünlü Ceza Avukatı Rezan Epözdemir nokta koydu.

Bugün gazetesinin sorularını yanıtlayan Epözdemir, Yıldırım’ın önündeki seçenekleri değerlendirdi.

İşte Epözdemir’in merak edilen sorulara yanıtları:

– Aziz Yıldırım tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz reddedildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aziz Yıldırm cezaevine girecek mi?

“Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgililerin talebi üzerine veya re'sen olağanüstü kanun yolu olarak Yargıtay Ceza Dairesinin kararına karşı itiraz hakkını kullanıp, iş bu kararın kaldırılmasını talep edebilirdi, aleyhte itirazlarda 30 gün, lehte itirazlarda ise süre olmaksızın bu karara itiraz edile bilinirdi.

Burada Başsavcılık bütün sanıkların itirazlarını aldıktan, sonra hepsi yönünden karar vermiş ve itiraz taleplerini reddederek, itiraz hakkını kullanmamıştır. Bu aşamadan sonra dosya önce Özel Yetkili mahkemelerin kapatılması nedeniyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gitmeyecek ve İstanbul adliyesinde tevzi yapılarak Normal Ağır Ceza Mahkemesine gidecek, sonra Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığına gönderilecek.

Cezanın Miktarı da 3 yıl'dan fazla olduğundan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanunun 19. maddesi uyarınca, tebligat işlemleri uygulanmayacak olup, derhal yakalama kararı çıkaılacak ve cezanın infaz süreci başlayacak. Tabi Anayasa Mahkemesine başvuru ve yeniden yargılama talebine ilişkin olağanüstü kanun yolları her zaman mevcut, bunlarda sonuç alınması durumunda infaz süreci durabilir.”

“ERTELENMESİ İÇİN 3 YILIN ALTINDA OLMASI GEREKİR”

– Bu cezanın infazının 6 ay veya 1 yıl erteleneceği gazetelerde ifade ediliyor. Böyle bir olasılık var mı?

“Sayın Başkan ile ilgili netice ceza 6 yıl 3 ay. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkındaki kanunun 17. maddesine göre hükümlünün cezasının infazının ertelenebilmesi için kasıtlı bir suçtan dolayı aldığı cezanın 3 yılın altında olması gerekir. Yine örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda cezanın infazı ertelenemez. Dolayısıyla, bu cezanın infazının ertelenmesi hukuken mümkün değil.”

“AZİZ YILDIRIM 2 YIL 8 AY 7 GÜN”

– Aziz Yıldırım ne kadar ceza evinde kalacak?

“Öncelikle Sayın Aziz Yıldırım'a verilen ceza 6 yıl 3 ay olup, burada “Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suç“ iddiasıyla mahkumiyet kararı verildiğinden, şartla salıverilme süresi ¾ olarak uygulanacaktır. Buna göre 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanunun 107. maddesine göre şartla salıverilme süresi 4 yıl 8 ay 7 gün olacaktır. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanunun 105/a maddesinde yapılan değişiklikle koşullu salıverilmesine 1 yıl kalanlar denetimli serbestlikle salıverildiğinden, bu 3 yıl 8 ay 7 güne düşecek olup, Sayın Aziz Yıldırım daha önce de bu dosya nedeniyle 1 yıl cezaevinde tutuklu kaldığından, tutukluluk süresi de cezasından tenkis edilmek suretiyle NETİCEDEN 2 yıl 8 ay 7 gün cezaevinde kalması söz konusu olacaktır.”

“EĞER AİHM İHLAL KARARI VERİRSE…”

– Aziz Yıldırım'ın cezaevinden kurtulması söz konusu olabilir mi?

“Tabii ki. Olağanüstü kanun yolları olan Anaya Mahkemesine bireysel başvuru ve yargılamnın yenilenmesi seçenekleri hala masada durmaktadır. Sayın Aziz Yıldırım,

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkının ihlal edildiğinden bahisle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış durumdadır. Anayasa Mahkemesinin esasa ilişkin olarak vereceği bir hak ihlali kararı veya tedbir mahiyetinde bir karar, Sayın Aziz Yıldırm için bir yeniden yargılanma sebebi olacaktır. Artık İlk Derece Mahkemesi bu kapsamda yeniden yargılama yapmak zorundadır. Buna göre de Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 312. maddesine göre yeniden yargılama süresinde tedbiren infazı geri bırakabilecek veya durdurabilecektir.

Yine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dışında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesine göre, yeni bir delil, yeni bir belge ortaya çıkar veya dayanılan delillerin veya tanıkların sahteliği ortaya çıkarsa veya İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu konuda bir ihlal kararı verirse, bu da bir yeniden yargılama sebebi olup, Sayın Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanmasının önü açılmış olacaktır”