SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Kur Fenerbahçe’yi de vurdu, dokuz aylık zarar 114 milyon TL, özkaynaklar ilk kez ekside.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Şubat 2014 sonu, 9 aylık mali tablolarını açıkladı. Dipnotlara göre 5 Aralık 2013’te Fenerium’u bünyesine katan ve daha önce yaptığı açıklama ile mali tablolarını konsolide olarak açıklayacağını belirten Fenerbahçe’nin mali tabloları bir önceki döneme ve geçen yıla göre önemli farklılıklar arzediyor. Rakamlara hızlıca göz atalım:

9 aylık (Haziran 2013 – Şubat 2014) dönemi Dönem zararı 114.2 mn TL (geçen yıl 17.7 mn TL zarar) artış %546 gelirler 212.7 mn TL (geçen yıl 215.5 mn TL) düşüş %1.3 (her iki yıla da Fenerium eklenmiş durumda)net finansman gideri 37.3 mn TL (geçen yıl 3.5 mn TL)

3 aylık (Aralık 2013 – Şubat 2014) dönemi Dönem zararı 66.1 mn TL (geçen yıl 24.1 mn TL zarar) gelirler 72.9 mn TL (geçen yıl 58.8 mn TL) net finansman gideri 28.3 mn TL (geçen yıl 0.4 mn TL)

Şubat 2014 sonu itibariyle Özkaynaklar eksi 221.5 mn TL; (Fenerium birleşme etkisinden kaynaklanan kısım eksi 212.3, bu rakam sıfır kabul edilirse (Feneriumun defter değeri devir değerine eşitlenirse) eksi 9.2 mn TL’ye geriliyor ve Fenerbahçe ilk kez eksi özsermayeye iniyor (Mayıs sonu +125.5 mn TL)

Finansal borçlar 311.2 mn TL (Mayıs sonu 256.8 mn TL ) kulüpten olan alacak (203 mn TL) sıfırlanmış Fenerium devri ile birlikte (devir bedeli 224 mn TL, ancak henüz Fenerium hisseleri bilançoda bu değerden gösterilmiyor, tahminimiz SPK değerleme rapor onayı bekleniyor)

Analiz bakış açısıyla bakıldığında, Fenerbahçe ne yazık ki, 3 dönemdir gelir ve gider detaylarını mali tablo ve dipnotlarında açıklamıyor, bu detaylı analizi son derece güçleştiren bir durum, rakamların artıp azaldığını görebiliyor ama nedenlerini irdeliyemiyoruz.

Dipnotlara göre yeni rakamlarda Fenerium dahil edilmiş, kıyaslama için geçen yıl 9 aylık rakamlarda da bu ekleme yapılmış. Geçen yıl yapılan eklemenin etkisine bakıldığında Fenerium’un gelirlere etkisi (Haz’12-Şub’13 döneminde) 46.9 mn TL, brüt kara etkisi ise 25.5 mn TL olmuş. Vergi sonrası net kara etkisi ise 2.5 mn TL, ancak bu yıl gelire etkisi ne kadar bilinmiyor.

9 aylık (Haziran 2013 – Şubat 2014) döneme bakıldığında  Brüt zarar 26.9 mn TL (geçen yıl 12.4 mn TL kar varmış) / Bu sene gelirlerde Avrupa gelirlerinin olmamasına rağmen gelirlerdeki düşüşün %1.3 ile sınırlı kalması ilk bakışta olumlu, ancak gelir detayları biinmediğinden buradaki yorumu temkinli yapmakta fayda var. satışların maliyetinde (giderlerde) ise %18 oranında, yüksek bir artış yaşanmış, bunun en önemli nedeni döviz cinsi giderlerin artan kur nedeniyle yükselmesi. Amortisman ve itfa giderlerindeki (futbolcuların bonservis bedellerinin sözleşme sezon sayısına bölünerek hesaplanıyor) artış da yine aynı etki nedeniyle %16 olmuş. bu nedenle brüt kar zarara dönmüş durumda.

Faaliyet zararı 75.8 mn TL (geçen yıl 12.1 mn TL zarar)  Genel yönetim giderlerinde ve pazarlama giderlerinde %50’ye yakın artışlar olmuş, sadece bu iki kalemden 11.5 mn TL olumsuz etki oluşmuş iki yıl arasında, öte yandan faaliyet giderleri arasında yer alan net kambiyo zararı ise geçen yıl 1.5 mn TL iken, bu yıl 14.4 mn TL’ye yükselmiş. Kur ciddi olumsuz etki yapmış, tahmin edildiği gibi.

Bu detaylar Fenerbahçe’nin ceza almasını gerektiren konular değl. Ancak sarı lacivertlilerin marka değeri ve yıllık bütçe planlamalarında ciddi düşülere neden olacak.

Spor Ekonomi

Yayınlanma Tarihi:15:52,