SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Aziz Yıldırım için müthiş iddia!

Eski İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer’in “Başbakan’ın talimatıyla 2011’deki 3 Temmuz operasyonu genel seçim sonrasına bırakıldı” sözlerinin ardından benzer bir gelişme daha yaşandı.

Güncellenme: 22:06, 21/03/2014
Aziz Yıldırım için müthiş iddia!

İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Es­ki Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ken­di­le­ri­ne ta­li­mat ve­re­rek 3 Temmuz operasyonunun 12 Haziran 2011'de­ki ge­nel se­çim­ler son­ra­sı­na bı­rak­tı­rdı­ğını id­di­a et­miş­ti. Ben­zer bir gi­ri­şi­min de 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ya­şan­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yayınlanma Tarihi:20:48,