SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

TFF Tahkim Kurulu, gündemdeki maddeleri inceleyerek kararları açıkladı.

Kurul, Beşiktaş ve Bursaspor’un seyircisiz oynama cezalarına yaptığı itirazları reddetti.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

“1. E.2014/92

Ünye Spor Kulübü’nün futbolcusu Seyfettin Ural ile ilgili PFDK’nın 13.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/865, K.2013-2014/994 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Ünye Spor Kulübü futbolcusu Seyfettin Ural’a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42.ve 34/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/97 K.);

2. E.2014/93

Beşiktaş AŞ.’nin, PFDK’nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/851, K.2013-2014/1007 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Beşiktaş AŞ.’ye taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle FDT’nin 51/3. maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle;

– Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın FDT’nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 4. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT’nin 52/5. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 80.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2014/98 K.);

3. E.2014/94

Bursa Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/836, K.2013-2014/995 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca Bursa Spor Kulübü’ne; taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın FDT’nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT’nin 52/6. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 150.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle (2014/99 K.);

4. E.2014/95

Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü’nün idarecisi Ali Sivrikaya ile ilgili PFDK’nın 13.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/855, K.2013-2014/1016 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü idarecisi Ali Sivrikaya’ya müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 40/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.125.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle; (2014/100 K.);

5. E.2014/96

Gaziantep Spor Kulübü futbolcusu Binya Augustin Gilles’in PFDK’nın 13.03.2014 tarihli ve E.2013-2014/835, K.2013-2014/1010 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebin reddine,

– PFDK’ca Gaziantep Spor Kulübü futbolcusu Binya Augustin Gilles’in rakip takım futbolcusuna yönelik eylemi, PFDK’ca “şiddetli hareket” olarak kabul edilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 35. maddesinde düzenlenen “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylem vasfının bu şekilde düzeltilmesine; PFDK’ca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2014/101 K.);

6. E.2014/98

Adana İdman Yurdu Spor Kulübü’nün AFDK’nın Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’ne ilişkin 18.03.2014 tarih ve E.2013-2014/1144, K.2013-2014/1700 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’ne bir lig devresinde müsabakaya ikinci kez çıkmaması nedeniyle, FMT’nin 24/1,a-2 maddesi uyarınca bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılmalarına karar verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/102 K.);

7. E.2014/99

Taşlıçay Kamu Genç Kızlar Spor Kulübü’nün AFDK’nın Nuran Kürkçü’ye ilişkin 17.03.2014 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Nuran Kürkçü’ye başkasının lisansı ile müsabakaya katılması nedeniyle FDT’nin 46/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/103 K.);

8. E.2014/97

Trabzonspor A.Ş.’nin PFDK’nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/873, K.2013-2014/990 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Trabzonspor A.Ş.’nin duruşma isteminin kabulü ile duruşmanın 27.03.2014 günü, saat 14.30’da yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu”