SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
“Fenerbahçe sonuna kadar haklı”

“Fenerbahçe sonuna kadar haklı”

Serhat Ramay'ın avukat Mahir Işıkay ile Şike davası üzerine yaptığı yaptığı çarpıcı röportaj devam ediyor.

Avukat Mahir Işıkay ile Aziz Yıldırım’ın yargılanma sürecindeki çelişik durumlarıyla ilgili açıklamalara devam ediyor.

Fenerbahçe, Özel Yetkili Mahkemeler meşruiyetini yitirmiştir, yargılamayı kabul etmiyoruz derken haklıydı gibi bir sonuç çıkmıştı verdiğiniz bilgilerden. Oradan devam edelim. Olgun Peker’in davasıyla şike dosyasının birleştirilmemesi mümkün olabilir miydi?

Aziz Yıldırım’ı Özel Yetkili Mahkemede yargılayabilmek için o ünlü 251. maddeye ihtiyaç vardı. İşin içinde cebir ve tehdit olmalıydı ki Aziz Yıldırım’ı Özel Yetkili Mahkemelerde yargılayabilsinler. Olgun Peker’e isnat edilen suçlarda mündemiç olan unsurlar Aziz Yıldırım’ın dosyasıyla birleştirdi. Dolayısıyla Aziz Yıldırım da bir anda kendini Özel Yetkili Mahkemelerin dava konusu olan bir yargılamanın içinde buldu. Çıkan gerekçeli kararda da Olgun Peker ile Aziz Yıldırım arasında herhangi bir irtibat bulunduğuna dair gerekçe de gösterilemedi.

Söyledikleriniz, Türkiye’de bir hukuk cinayeti işlendiği izlenimi yarattı…

Ben bir hukukçu olarak o kelimelerle konuşamam ama hukuki açıdan bir skandal olduğunu söyleyebilirim.

Olgun Peker ile Aziz Yıldırım’ın davası hiç bir şekilde birleştirilmemeli miydi?

Evet birleştirilmemeliydi. Olgun Peker’e isnat edilen suçlarla ilgili olarak şike davası birleştirildi. Dolayısıyla normalde Asliye Ceza en fazla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak dosya bir anda Özel Yetkili Mahkemenin görev alanına girdi. Balyoz, Ergenekon, Şike davası, Askeri Casusluk İzmir ve İstanbul davaları… Bu davaların ortak özelliği, isimsiz mail ya da ihbar mektupları. Hepsi de yurt dışından gelen ihbarlar.

Özel Yetkili Mahkemelerin görevli ya da görevsiz oluşuna göre Aziz Yıldırım’ın geleceğin nasıl şekillenir?

Fenerbahçe’nin yeniden yargılanmasıyla ilgili Yargıtay bir karar vermedi. Kanunda yapılacak bir değişiklikle şike kararını veren İstanbul 16. Ağır ceza Mahkemesi görevsiz hale getirilebilir. Eğer görev konusunda yasal bir düzenleme yapılmaz ise ya da yasal bir düzenleme yapılmadan önce Yargıtay kararı onar ise o andan itibaren görev ile ilgili yapılacak bir yasal düzenleme Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar açısından bir sonuç doğurmaz. Bu süreçte sorun ancak yargılanmanın yenilenmesi suretiyle çözülebilir. Ancak karar onandığı için mahkemece kesinleştirilmesi halinde kararın infazına geçilir. Bu durumda mahkum olan sanıklar bu süreci cezaevinde beklemek zorunda kalır.

Aziz Yıldırım yeniden ceza evine girebilir mi, doğru mu?

Evet. Eğer Yargıtay mahkumiyet kararını onarsa ve bu süreçte yasal bir düzenleme yapılmazsa Aziz Yıldırım ceza evine girebilir. Yasal düzenemeden kastımız, halen Şike davası yönünden, Balyoz, Ergenekon davalarının görülmesine neden olan geçici ikinci maddesin kaldırılmasıdır.

Fenerbahçe dün Yargıtay’a başvurarak, lehimize de olsa karar vermekte acele etmeyin dedi.

Usulde bunun yeri yok. Görüşme sırası gelen dosya sırası gelince görüşülür. Öne çekme dilekçesi verebilirsin. Özellikle hak ihlallerinde, tutukluluk varsa falan ama erteleme dilekçesi verilmez. Sen bizim dosyayı görüşme diye bir şey olamaz. Yargıtay şarta bağlı iş yapmaz.

Fenerbahçe aklanırsa CAS süreci ve Şampiyonlar Ligi meselesi ne olacak?

Önce tabii yasal bir değişiklik yapılarak Özel Yetkili Mahkeme görevsiz hale gelir ve görevli ve yetkili mahkeme tarafından yeniden yapılacak yargılamada başta Aziz Yıldırım olmak üzere yargılanan diğer yöneticiler beraat ederlerse bu durumda Fenerbahçe ile ilgili UEFA süreci yeniden başlar orada da yapılan işlemler tekrarlar ve Fenerbahçe netice itibariyle CAS’tan tazminat dahi alabilir. Bu uzun vadeli bir iş. Kısa vadede Fenerbahçe’nin gelecek seneki Şampiyonlar Ligi yasağının kaldırılması gündeme gelebilir. Tabii yeniden yargılandığı mahkeme de Aziz Yıldırım mahkum edebilir. Yeni mahkeme önüne gelen dosyada Olgun Peker ile Aziz Yıldırım davalarını ayırabilir.

Yargıtay kararı nasıl bozabilir?

Usul ve esastan bakacak. Ancak bozulursa dosya yerel mahkemeye yeniden gönderilecek. Eksiklikler giderildikten sonra yeniden mahkemede görülecek.