SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

F.Bahçe Başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar, bugün bazı gazetelerde yayınlanan iddiaları yalanladı. “Bugün bazı gazete ve haber sitelerinde yer alan “Ali Şen'in başkanlık yaptığı bir dönemin bra edilmediği, şahsımın da o yönetimde olmam nedeniyle tüzük gereği başkanlığa aday olamayacağım” şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur” ifadelerini kullanan Aydınlar, “Bilinmesini isterim ki, başkan adaylığımı anons etmiş olduğum gün ifade ettiğim gibi ortada çok ciddi bir zihniyet sorunu vardır. Ortaya atılan bu iddia da, rekabet kültüründen ve çok seslilikten uzak bir kurum hayali ile bugüne kadar gelen zihniyetin, seçimler öncesinde yapmış olduğu ve şahsımı seçim sırasında zor durumda bırakmaya dönük girişimlerden sadece biridir” açıklamasını yaptı.

‘Korkunun ecele faydası yoktur’ diyen Aydınlar, açıklamasında iddialara dair hukuki bir analiz de paylaştı.

İşte o açıklama…

Bahse konu iddiaya dair hukuki analiz aşağıdaki gibidir. Derneklerle ilgili yasal düzenlemeler esas itibariyle Medeni Kanun'da düzenlenmiş olup, derneklerin de tüzüklerinin Medeni Kanuna uygun olması gereklidir. İbra konusunda asıl önemli olan irade dernek genel kurulunun kararı olup Ferruh Manav tarafından ibra edilmediği iddia edilen son Ali Şen yönetiminin faaliyetleri Genel Kurul tarafından ibra edilmiştir. Şayet bu ibra işlemi yargı kararıyla iptal edilmiş ise, mahkeme kararı doğrultusunda konunun yeniden Genel Kurul gündemine alınıp bu karar doğrultusunda yapılacak yasal işlemler ve müeyyideleri konusunda Genel Kurul'dan yeni bir karar alınması gerekir. Şayet, Ferruh Manav'da Genel Kurulun ibra işleminin iptaline yönelik bir karar mevcut ise öncelikle bu karardan sonra yapılan ilk genel kurulda bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekirdi. Bu yapılmadan, yani yargı kararı doğrultusunda ibra kararı Genel Kurul tarafından da iptal edilmemiş ise, tek başına yargı kararı Genel Kurul tarafından verilen ibra kararını ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, Medeni Kanuna göre, ibra edilmeyen üyelerin yeniden derneklerde görev alamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. Derneklere üye olan herkes, üyelik haklarını (seçme- seçilme) eşit şekilde kullanır. İbra edilmemenin hukuki sonucu tazminat sorumluluğu olup üyelik haklarını kullanmasına engel değildir. Bu yönüyle de kulüp tüzüğü kanuna aykırıdır. Kaldı ki, 1998 yılında Ali Şen başkanlığı bıraktıktan sonra onun yönetiminde yer alan Vefa Küçük 1998 ve 2000 yıllarında başkanlığa aday olmuş ve halen de Fenerbahçe Sportif A.Ş.de yönetim kurulu üyesidir. Aynı şekilde Nihat Özdemir yıllarca Aziz Yıldırım yönetimlerinde başkan vekilliği yapmıştır.

Yayınlanma Tarihi:17:23,