SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fenerbahçe Kulübü, 26-27 Ekim’de, çoğunluk sağlanamazsa 2-3 Kasım’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının güdemini yayınladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek toplantının gündemi, kamuoyuna duyuruldu.

Açılışın ardından genel kurul başkanlık divanı seçimi yapılacak toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporları okunacak. Bu raporlar hakkındaki görüşmelerin ardında da yönetim kurulunun ibrasi için oylama gerçekleştirilecek.

Daha sonra, kulüp için gerekli görülen her türlü gayrimenkul yatırımlarının yapılması, gayrimenkul satın alınması, satılması, satın alma için her türlü kredinin temini, buna ilişkin işlemlerin ifası, ipotek, intifa irtifak hakkı ve yasalarda belirlenmiş her türlü ayni hak tesisi ile şirketler, ticari işletmeler kurulması, kurulmuş şirketlere ortak olunması, gayrimenkul yatırım ortaklarının kurulması, kulübe bağlı şirketler lehine ipotek tesisi hususlarında yeni oluşacak yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylama yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna yetki verilmesi için yapılacak oylamadan sonra, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Şekip Mosturoğlu’nun durumunu ilgilendiren 10. maddeye geçilecek.

Gündemin 10. maddesi, “İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/369 esas sayılı dosyası tahtında Recep Özcan tarafından açılan davada mahkeme 24.06.2013 tarihli ara kararı ile başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Sayın İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun ‘Kötü Şöhret Sahibi’ olup olmadıkları yönünde araştırılması gereken bir hukuki delil ve belirsizlik oluştuğundan bahisle, araştırma süresince bu kişilerin kulüp üyelikleri sebebiyle bulundukları görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verilmiş, bilahare aynı mahkeme bu kararın Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’nün 6 ve 16. maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere en kısa sürede olağanüstü genel kurula gidilmesi kaydıyla kaldırılmış olup, anılan mahkeme kararlarına uygun şekilde adı geçen üyelerin üyelik durumlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi” şeklinde oluşturuldu.

Yönetim kurulunun bütçe artırımı ve ek bütçe konusunda tavsiye talebinin görüşülmesinin ardından, başvuruları üzerine, ihraç ve geçici ihraç kararı bulunan kulüp üyelerinin talepleri oylamaya sunulacak.

Tüzüğün 66/B maddesi kapsamında kulüp üyeliğinden ihraç edilen Recep Özcan’ın, Abdulkerim Turan Kerimoğlu’nun ve Sinan Onaran’ın, ihraç kararının bir kere daha disiplin kurulunda görüşülmesi yönündeki taleplerinin, kabul veya reddi için oylama yapılacak.

Başkan adaylığını açıklayan, ‘Geçici İhraç’ cezası bulunan eski yönetici Hulusi Belgü’nün, ihraç kararının kaldırılması yönündeki talebinin kabul veya reddi de üyelerin oylarına sunulacak.

Toplantıda oylamalardan sonra başkan ve yönetim kurulu seçiminde sandıklarda görev alacaklar belirlenecek.