SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gönderdiği yazılarda bir dizi uyarılarda bulundu. Takımlar bu uyarıları KAP’a bildirdiği duyurularla açıkladı.

GALATASARAY’A YAPILAN UYARI

Borsa Yönetim Kurulu’nun 26/09/2013 tarihli toplantısında Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (Şirket) 31/05/2013 tarihli finansal tablolarına göre,

* Net işletme sermayesinin 288 milyon TL negatif olduğu, * Kısa vadeli yükümlülüklerinin hasılatından fazla olduğu, * Önemli ölçüde yabancı para açık pozisyonu bulunduğu, * Negatif özsermayesi bulunması ve değerleme sonucu özsermayesindeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerin rayiç bedellerinin ve lisans ile ilgili gelecekte elde edilecek hakların değerlemesinden kaynaklandığı, anlaşılmakla birlikte Şirketin, * Söz konusu değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü, * Şirkete kaynak sağlamayı amaçlayan sermaye artışı sürecinin devam ettiği

hususları dikkate alınarak, Borsamız Kotasyon Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin “Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında; Şirketin finansal yapısını düzeltmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.

FENERBAHÇE’YE YAPILAN UYARI

İşte o açıklama;

Borsa Yönetim Kurulunun 26/09/2013 tarihli toplantısında, payları Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (Şirket) nin, ilişkili taraflardan olan alacaklarının Kurul ilke kararına aykırılık taşıdığı ve belirlenen sürede tasfiye edilemediği, ancak Kulüpten olan alacağın tasfiyesi için Kurula sunmuş olduğu bir planın bulunduğu dikkate alınarak, söz konusu alacakların 30/11/2013 tarihli finansal tablolara yansıyacak şekilde tahsil edilip edilmediğinin takip edilmesine ve konunun KAP’ta ilan edilmesine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ’A YAPILAN UYARI

Borsa Yönetim Kurulu’nun 26/09/2013 tarihli toplantısında, Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 31/05/2013 tarihli finansal tablolarına göre,

* Net işletme sermayesinin 179,8 milyon TL negatif olduğu, * Kısa vadeli yükümlülüklerinin hasılatından fazla olduğu, * Bağımsız denetçinin görüşünün şartlı olduğu, * Önemli ölçüde yabancı para açık pozisyonu bulunduğu, * Negatif özsermayesi bulunması ve değerleme sonucu özsermayedeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerin rayiç bedellerinin ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile yapılmış olan sözleşmeden gelen hakların değerlemesinden kaynaklandığı

anlaşılmakla birlikte, * Söz konusu değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü, * Maliyetleri azaltıcı ve gelirleri artırıcı tedbirler alıp uygulamaya başladığı

hususları dikkate alınarak, Borsamız Kotasyon Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin “Ortaklığın, … finansman sıkıntısına düşmüş … olması” şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında finansal yapısını düzeltmesi için gerekli tedbirleri alması, ayrıca aynı maddenin (c) bendi kapsamında kamunun aydınlatılması düzenlemelerine uyum konusunda gerekli özeni göstermesi hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir.

TRABZONSPOR’A YAPILAN UYARI

Borsamız Yönetim Kurulunun 26/09/2013 tarihli toplantısında Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 31/05/2013 tarihli finansal tablolarına göre,

* Net işletme sermayesinin 173,4 milyon TL negatif olduğu, * Kısa vadeli finansal borçlarının hasılatından fazla olduğu, * Bağımsız denetçinin görüşünün şartlı olduğu ve işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler bulunduğuna dikkat çektiği, * Negatif özsermayesi bulunması ve değerleme sonucu özsermayedeki artışların tamamının futbolcularla yapılan sözleşmelerden, futbol alt yapıdan ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan sözleşmeden gelen hakların değerlemesinden kaynaklandığı

anlaşılmakla birlikte Şirketin,

* Söz konusu değerleme ile özsermayesinin pozitife döndüğü, * İlişkili taraflardan alacaklarının tahsil edilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiği, * 2013-2014 sezonunda mali disiplin ve tasarruf tedbirlerine gittiği

hususları dikkate alınarak, Borsamız Kotasyon Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin “Ortaklığın finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklinde düzenlenen (g) bendi kapsamında; Şirketin finansal yapısını düzeltmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.

Yayınlanma Tarihi:15:23,