SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında, aralarında Aziz Yıldırım ve Olgun Peker’in de bulunduğu bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnameyi tamamlayarak davaya bakacak Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderdi. Daire, davayla ilgili kararı verecek.

Tebliğnamede, Aziz Yıldırım hakkında, spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanması istendi.

Soruşturma konusu suçun niteliği ve kapsamı, örgütün gizli çalışması nedeniyle delil toplamadaki güçlükler dikkate alındığında, soruşturma kapsamında elde edilen delil ve belirtilerle oluşan şüpheye ve başka türlü delil elde edilemeyeceği kanaatine istinaden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135 ve 140. maddelerinde belirtilen tedbirlerin uygulanması için mahkemeden karar alınmasında ve buna istinaden delil toplanmasında ve bunlara dayanılarak hüküm kurulmasında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma sonunda, Aziz Yıldırım’ın haksız çıkar sağlamak amacıyla kurduğu örgüt ile Olgun Peker’in yönetimindeki haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütü arasında sıkı bir organik bağ tespit edilemediği bildirilen tebliğnamede, ancak Aziz Yıldırım’ın kurucusu ve yöneticisi olduğu örgütün Olgun Peker’in yöneticisi olduğu örgütten yardım aldığına ve bazı olaylarda birlikte hareket ettiklerine dair delillerin bulunduğu belirtildi.

Tebliğnamede, her iki örgütün de Türkiye futbol liglerinde oynanan maçlarla ilgili haksız çıkar sağlamaya yönelik faaliyet yürütmeleri, futbolda yapılan usulsüzlüklerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde ve elde edilen delillerin birlikte muhakeme edilmesinde hukuki ve de usul ekonomisi açısından fayda bulunması nedeniyle davanın CMK’nın 250. maddesi ile görevli mahkemede açılmasında ve yürütülmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığı ifade edildi.

ÖRGÜT KURMA SUÇU

Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgütün tek amacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık yapmaya yönelik olmadığına işaret edilen tebliğnamede, örgütün diğer bir amacının da Olgun Peker’in kurucu ve yöneticisi olduğu örgütün “korkutucu gücünden faydalanıp futbol federasyonu üzerinde baskı kurarak Fenerbahçe’nin maçlarına istediği hakemlerin verilmesini sağlamak ve Fenerbahçe Spor Kulübünün mevcut yönetimine karşı çıkan muhalifleri korkutup sindirerek yönetimi uzun süre elde tutmak” olduğu tespiti yapıldı.

Tebliğnamede, “Sanık Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgütün amacı, 2010-2011 futbol sezonunda her ne pahasına olursa olsun verilen sözler doğrultusunda Fenerbahçe’nin lig şampiyonu olmasını sağlayarak mevcut yönetimin devamını temin etmek suretiyle, başta yönetimde yer alan kişiler olmak üzere tüm örgüt üyelerine haksız çıkar sağlamaktır” görüşüne yer verildi.

Örgütün bu amacı gerçekleştirmeye elverişli örgüt elemanına, ekonomik güce ve devamlılığa sahip olduğu belirtilen tebliğnamede, şunlar kaydedildi:

“Nitekim verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket eden örgüt üyelerinin, birçok futbol müsabakasında hedef olarak belirlenen futbolcu, teknik heyet ve kulüp yöneticilerine önceye dayalı tanışıklıklarını ve ilişkilerini de kullanarak ulaşıp, menfaat temin veya vadetmek suretiyle şike ve teşvik sözleşmeleri yaptıkları ve bir kısım maçlarda istenen sonuçları aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumun örgütün amaç suçları gerçekleştirmeye elverişli üye ile araç ve gerece sahip olduğunu ve devamlılık arz eden yapısını göstermektedir.

Örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemlere ilişkin emirler, örgüt lideri olan sanık Aziz Yıldırım tarafından, örgüt üyeleri olan sanıklar İlhan Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Bülent İbrahim İşcen, Alaeddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan’a, onlar tarafından da diğer örgüt üyelerine iletilmek suretiyle icraata geçirilmektedir. Örgüt lideri olan Aziz Yıldırım’ın emir ve talimatları dışında herhangi bir eyleme geçilmesi ve herhangi bir kişiye ödeme yapılmak suretiyle menfaat sağlanması söz konusu değildir.”

Yayınlanma Tarihi:16:33,