SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel 5 maç ve Meireles’e verilen 4 maçlık cezaları onadı.

İşte Tahkim Kurulu’nun konuyla ilgili o açıklaması:

– Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Volkan Demirel’in, rakip takım sporcusuna yönelik eylemi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 45. maddesinde düzenlenen saldırı niteliğinde olduğu, yargılamanın “saldırı” disiplin ihlali çerçevesinde yapılması ve buna göre cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilip edilmeyeceğinin tartışılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 5 resmi müsabakadan men cezası ve 16.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Raul Trindade Jose Meireles’in, rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin ağırlığı yanında toplumsal değerler de dikkate alındığında PFDK’ca cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak FDT’nin 42/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 20.000.-TL para cezası olarak tayini isabetli görülmekle birlikte; futbolcununaynı sezon içerisinde daha evvel hakaret eylemi nedeniyle PFDK’ca 20.12.2012 tarihli ve E.2012-2013/534, K.2012-2013/637 sayılı karar ile cezalandırıldığı, bu cezanın Kurulumuza yapılan itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleştiği; futbolcunun bu kez yine “hakaret” eyleminde bulunarak disiplin ihlalini tekrar etmesi karşısında FDT’nin tekerrüre ilişkin hükmünün uygulanması suretiyle ceza tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, neticeten PFDK’ca verilen 4 resmi müsabakadan men ve 20.000.-TL para cezasının onanmasına karar verilmiştir.