SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurlu, PFDK tarafından Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'e verilen 5 maçlık ve Raul Meireles'e verilen 4 maçlık cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Fenerbahçe’nin, futbolcuları Volkan Demirel ve Raul Trindade Jose Meireles ile ilgili PFDK’nın 16.05.2013 tarihli ve 2012-2013/1113 E., 2012-2013/1310 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/150 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabakaya ilişkin yayıncı kuruluştan celbedilen görüntüler izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe futbolcusu Volkan Demirel’in, rakip takım sporcusuna yönelik eylemi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 45. maddesinde düzenlenen saldırı niteliğinde olduğu, yargılamanın ‘saldırı' disiplin ihlali çerçevesinde yapılması ve buna göre cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilip edilmeyeceğinin tartışılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 5 resmi müsabakadan men cezası ve 16 bin 500 TL para cezasının onanmasına oybirliği ile; Fenerbahçe futbolcusu Raul Trindade Jose Meireles’in, rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin ağırlığı yanında toplumsal değerler de dikkate alındığında PFDK’ca cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak FDT’nin 42/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 20 bin TL para cezası olarak tayini isabetli görülmekle birlikte futbolcunun aynı sezon içerisinde daha evvel hakaret eylemi nedeniyle PFDK’ca 20.12.2012 tarihli ve E.2012-2013/534, K.2012-2013/637 sayılı karar ile cezalandırıldığı, bu cezanın Kurulumuza yapılan itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleştiği; futbolcunun bu kez yine ‘hakaret' eyleminde bulunarak disiplin ihlalini tekrar etmesi karşısında FDT’nin tekerrüre ilişkin hükmünün uygulanması suretiyle ceza tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, neticeten PFDK’ca verilen 4 resmi müsabakadan men ve 20 bin TL para cezasının onanmasına, Kurulumuzun Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen ‘yaptırımın ertelenmesi’ taleplerine ilişkin olarak verdiği kararlarında belirtilen ertelenme için gerekli unsurların, itiraz eden futbolcular gerek Volkan Demirel gerekse de Raul Trindade Jose Meireles ile ilgili eylem bakımından mevcut olmadığı anlaşıldığından, adı geçen futbolcular tarafından yapılan yaptırımın ertelemesi talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”