SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tahkim Kurulu, PFDK’nın Sedat Doğan’a verdiği 21 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Kurul, TFF’nin resmi sitesinden açıkladığı kararı şöyle duyurdu;

“Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’ın, PFDK’nın 23.04.2013 tarihli ve E. 2012-2013/1009, K.2012-2013/1191 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/130 sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda açılan duruşmaya Sedat Doğan’ın vekili katıldı. Sözlü açıklamaları dinlenip tutanak altına alındı. Dosyaya ibraz edilen itiraz konusu açıklamaları içerir CD izlendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’ın PFDK kararının “yok” hükmünde olduğu ve bu nedenle kaldırılması gerektiği yönündeki itirazının reddine;

– Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’ın beyan ve açıklamalarının, tümü bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü ve bunu bir sonucu olan eleştiri hakkı sınırları içerisinde kaldığı anlaşıldığından, PFDK’ca Galatasaray A.Ş. idarecisi ve kulüp yöneticisi Sedat Doğan’a FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.”