SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan’ın cezasını 1 maça indirip, bu cezayı da 1 yıl süreyle erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: “Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Gökhan Zan ile ilgili PFDK’nın kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/76 sayılı dosyası incelendi. Duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ. vekili ile futbolcu Gökhan Zan katıldı, sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı, eylemle ilgili müsabaka görüntüleri duruşma esnasında birlikte izlendi. Yapılan müzakere neticesinde; futbolcu Gökhan Zan’ın rakip oyuncuya yönelik eylemi, her ne kadar PFDK’ca şiddetli hareket olarak nitelendirilmiş ise de, izlenen görüntülerden eylemin FDT’nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket boyutunda kaldığı anlaşıldığından, PFDK’ca futbolcu Gökhan Zan’a neticeten verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilerek onanmasına; cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 6 bin 500 TL para cezasının onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” Tahkim Kurulu tarafından alının diğer kararlar ise şu şekilde: “Göztepe A.Ş.’nin, teknik sorumlusu M.Kemal Kılıç ile ilgili PFDK’nın kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/78 sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK’ca Göztepe A.Ş.’nin teknik sorumlusu M.Kemal Kılıç’a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 5 bin TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine.”

Yayınlanma Tarihi:13:21,