SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

PFDK tarafından Orduspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Fatih Terim’e 3 maç men ve 30000 TL para cezası vermişti.

Galatasaray’ın itirazı üzerine toplanan Tahkim Kurulu Terim’e verilen cezayı onayladı.

İŞTE TAHKİM KURULUNDAN ÇIKAN KARAR ;

Tahkim Kurulu’nun 01 Mart 2013 günü (14) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/63

Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Hasan Gökhan Şaş’ın, PFDK’nın 28.02.2013 tarihli ve E. 2012-2013/755, K.2012-2013/883 sayılı karar itirazlarına ilişkin dosya incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı, duruşmaya itiraz edenler vekili katıldı. Dosya kapsamı, beyan ve talepler dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

(1) Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim yönünden;

a. PFDK’ca, teknik sorumlu Fatih Terim’e; ihraca konu müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından talimata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle,

b. PFDK’ca; teknik sorumlu Fatih Terim’in, hakemin ihraç kararından sonra, müsabaka esnasında ve müsabakadan sonra, yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim kurması şeklindeki eylemi, tedbire uyulmamak olarak değil “sportmenliğe aykırı hareket” olarak yorumlanıp ceza tayini yoluna gidilmişse de; FDT’nin 83.,85.,95/4. ve ilgili hükümleri ile UEFA ve FIFA mevzuatı karşısında, oyun disiplinini bozması veya cezai nitelikte bir fiil gerçekleşmesi nedeniyle müsabakadan ihraç edilen kişiler yönünden idari tedbirin, ihraç kararının verildiği anda başladığı hususunda tereddüt yoktur. Burada bahsi geçen idari tedbir esasında, müsabaka hakeminin ihraç kararına bağlanmış sonuçlardan biridir. Dolayısıyla, ihraç halinde ayrıca ve yeniden idari tedbir kararı verilmesine muhtaç bir durum yoktur. Böylece idari tedbirin ihraç kararına bağlanmış bir sonuç olması karşısında hakemin (müsabaka görevlisinin) de, idari tedbir kararı veren bir makam olarak algılanmaması gerekir. Hakem sadece ihraç kararını verir; idari tedbir ise kendiliğinden ve ihraç kararına bağlı olarak talimat hükmü gereğince yürürlüğe girer.

Diğer yandan, ilgili teknik sorumlunun ihraç anından sonraki bir tarihte idari tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin de önemi yoktur. Disiplin müfettişlerinin, FDT’nin 84/I. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak uyguladıkları idari tedbir, kendi takdirlerinde olan bir tedbir olup sevklerinde belirtilen idari tedbir tarihi de kendi verdikleri idari tedbir kararının tarihidir. Esasında, idari tedbir kendiliğinden başladığından, disiplin müfettişlerince yeniden ve tekrar tedbir kararı verilmesi de gerekmemektedir. Ancak buna rağmen, mevzuattan doğan ve ihraç nedeniyle kendiliğinden yürürlüğe giren bir idari tedbirin başlangıç zamanının, disiplin müfettişleri tasarrufu ile ileri bir tarihe (sevk kararında geçen tedbiri tarihe) ertelenmesi de mümkün değildir.

Ayrıntısı gerekçeli kararda belirtileceği üzere tüm bu açıklamalar ışığında eylemin FDT’nin 51. maddesinde düzenlenen “cezaya ve tedbire uyulmaması” olarak nitelendirilip buna göre karar verilmesi gerektiği halde PFDK’ca eylemin “sportmenliğe aykırı hareket” olarak kabul edilmesi yerinde görülmemiş, ancak aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca teknik sorumlu Fatih Terim’e verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

c. PFDK’ca, teknik sorumlu Fatih Terim’e; ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından talimata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle, d. Neticeten PFDK’ca teknik sorumlu Fatih Terim’e, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ve 30.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

(2) Galatasaray A.Ş. antrenörü Hasan Gökhan Şaş yönünden;

PFDK’ca, antrenör Hasan Gökhan Şaş’a; müsabaka devam ettiği esnada hakemin bir kararına itiraz edere teknik alanı ihlal etmesi ve akabinde elindeki dosyayı yere fırlatması suretiyle müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareket”i sonucu FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından talimata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle,

 

(3) Kurulumuzun daha önce ki kararlarına dayanak oluşturan ve FDT’nin 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli; yine 2013/25 E.,2013/27 K. sayılı ve 08.02.2013 tarihli kararlarında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”,failin geçmişteki hali”,”failin pişmanlık duyması”, “failin yargılama sürecindeki davranışları”,”cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup mevcut dosyada, ayrıntısı gerekçeli kararda belirtileceği üzere, talepte bulunanların eylemden pişman olduklarına dair gerek yargılama aşamasında yargı kurullarına gerekse kamuoyuna karşı samimi ve istikrarlı beyanlarının olmayışı ve sair hususlar dikkate alınarak ertelemeye ilişkin taleplerin her bir talep eden yönünden ayrı ayrı reddine oybirliğiyle (2013/62 K.);

(4) E.2013/64

Kasımpaşa A.Ş.’nin futbolcusu Sancak Kaplan’ın PFDK’nın 28.02.2013 tarihli ve E. 2012-2013/754, K.2012-2013/896 sayılı karara itiraza ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçın yatırıldığı görüldü. Dosya kapsamı, beyan ve talepler dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; futbolcu ve vekilinin Kurulumuzdan sadece yaptırımın ertelenmesi talebinde bulunduğu, nitekim PFDK yargılaması sırasında da FDT’nin 103.maddesi gereğince erteleme talep ettikleri anlaşılmış, ancak bu hususta PFDK’ca bir karar verilmemiş olması yerinde görülmemiş olmakla birlikte; Kurulumuzun daha önce ki kararlarına dayanak oluşturan ve FDT’nin 103.maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli; yine 2013/25 E.,2013/27 K. sayılı ve 08.02.2013 tarihli kararlarında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”,failin geçmişteki hali”,”failin pişmanlık duyması”, “failin yargılama sürecindeki davranışları”,”cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup mevcut dosyada;

– Verilen “müsabakadan men” ceza tipinin FDT’nin 103.maddesine göre ertelenebilir cezalardan olması,

– Futbolcunun tekerrür etmiş disiplin ihlalinin bulunmaması;

– Eyleminden duyduğu pişmanlık ve üzüntüyü yargılamanın her aşamasında ısrarla ve samimi olarak ifade etmiş olması;

– Bizzat katıldığı duruşma esnasındaki beyanları, tekrar disiplin ihlali gerçekleştirmeyeceği yönünde oluşan kanaat;

– Ve cezanın alt sınırdan tayin edilmiş olması,

karşısında yaptırımın (cezanın) ertelenmesi talebinin kısmen kabulüne1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine oybirliği ile (2013/63 K.);

(5) E.2013/46

Beşiktaş A.Ş.’nin PFDK’nın 14.02.2013 tarihli ve E. 2012-2013/688, K.2012-2013/807 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/46 sayılı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya Beşiktaş A.Ş.’yi temsilen vekili katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. 09.02.2013 tarihinde Elazığ Atatürk Stadında oynanan Sanıca Boru Elazığspor-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları nedeniyle Beşiktaş A.Ş. tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin belgelerin dosyaya sunulduğu; buna karşılık Elazığ Cumhuriyet Savcılığına yazılan müzekkerenin cevabının henüz gelmediği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Elazığ Cumhuriyet Savcılığına yazılan müzekkere cevabının beklenmesine,

 

(6) E.2013/53

Vefa Spor Kulübü’nün AFDK’nın 18.02.2013 tarihli ve E. 2012-2013/911, K.2012-2013/1414 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/53 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

(7) E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Yayınlanma Tarihi:20:47,