SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İşte KAP’a gönderilen o açıklama;

Şirketimiz ile IMG Doğuş Spor Moda Ve Medya Hizmetleri Ve Ticareti Anonim Şirketi (IMG Doğuş), arasında;

(i) Stadyum'a ilişkin isimlendirme haklarının;

(ii) Stadyum'a ait tribünlere ve bölümlere ilişkin isimlendirme haklarının;

(iii) Stadyum içerisinde ve dışarısında olan hakiki, elektronik veya başka türde her türlü reklam ve sponsorluk haklarının;

(iv) Stadyum'da Ürün veya Hizmet Sağlayıcıları'na (Madde 1.1(q)'da tanımlanmıştır) verilen tüm hakların;

(v) Şirketimize ilişkin forma sponsorlukları dahil her türlü reklam ve sponsorluk haklarının

(vi) Sporculara ilişkin haklar hariç medya haklarının,

satışına ilişkin olarak sözleşme imzalanacaktır.

“Kontrat Yılı” Sözleşme'nin imzalandığı tarihte başlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren ilk Kontrat Yılı hariç, ikinci kontrat yılı 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri olmak üzere toplam 10 kontrat yılından oluşmaktadır;

Şirketimiz, her kontrat yılı sonunda hesaplanacak Toplam Hak Gelirleri (aşağıda tanımlanmıştır) miktarına göre IMG Doğuş'a işbu Sözleşme altında verilen hizmetler karşılığında her yıl toplam bir bedel ödeyecektir. Her bir kontrat yılına ilişkin bedel, ilgili kontrat yılının son iş günü itibariyle ödenecektir. Bu bedel, hiçbir koşulda herhangi bir kontrat yılı'nda toplam Euro 1.000.000 altına düşmeyecek ve toplam Euro 2.000.000 üstüne çıkmayacaktır.

Toplam Hak Gelirleri (Euro) Toplam Bedel (Euro)

0 – 59.999.999 1.000.000

60.000.000 – 69.999.999 1.600.000

70.000.000 – 79.999.999 1.700.000

80.000.000 – 89.999.999 1.800.000

90.000.000 – 99.999.999 1.900.000

100.000.000 ve üzeri 2.000.000

Şöyle ki, “Toplam Hak Gelirleri” kümülatif bir tutar olup, Sözleşme süresince Şirketimiz tarafından elde edilecek tüm Hak Gelirleri'nin toplamını ifade eder.

Şirketimiz, beşinci kontrat yılı sonu itibariyle Toplam Hak Gelirleri'nin kümülatif olarak KDV hariç 115.000.000 Euro'ya ulaşmaması durumunda Sözleşme'yi IMG Doğuş'a yazılı bildirim yaparak derhal geçerli olmak üzere tazminatsız feshedebilir.

Yayınlanma Tarihi:13:35,