SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İşte Helvacı’nın o açıklaması :

Son günlerde toplumda Galatasaray'lı olarak bilinen tanınmış bazı kimselerin mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararlarını görmezden gelir şekildeki davranışları, özellikle Galatasaray'lılar arasında hayretle karşılanmaktadır.

Oysa bu konuda hayrete düşmeye gerek yoktur. Bundan dokuz ay önce toplumu ve Galatasaray'lıları aşağıdaki yazı ile uyarmış olduğumu hatırlatmak isterim.

“Değerli Galatasaray'lılar bu platformda daha önce yazdığım gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü kendi açısından çok doğru bir şekilde, ortaya çıkan olayların ardından kendilerine yakın bir Holding nezdinde bir çalışma grubu kurmuş ve her türlü vasıtayı kullanarak bir PR çalışması başlatmıştır.

Bu çalışmanın içeriğinde toplumu etkileyecek her fırsatın değerlendirilmesi, özellikle kadın ve çocukların etkin olarak kullanılması yanında, en önemli olarak toplum da GS'lı olarak bilinen tanınan simaların bir şekilde elde edilerek Fenerbahçe lehine sonuç doğurabilecek davranışlarda bulunmasının sağlanması hususu açıkça yer almaktadır.

Bu sebeple tutum ve davranışlarımıza özel bir dikkat göstermemiz gereken günlerden geçtiğimiz açıktır.

Bu hususları tespit ve ifade etmenin bir risk olduğunu bilerek hareket ettiğimi bilmenizi özellikle istiyorum.”

Toplumsal hafızamızın zayıflığı üzerine kurulan bu ve benzeri tüm stratejileri bozmak bizlerin ellerindedir.

Türkfutbol.com