SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09 Şubat 2013 Cumartesi akşamı bir önceki teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam tarafından bir TV kanalına canlı telefon bağlantısında bir takım açıklamalar yapılmış, açıklama içeriklerinde maalesef kulübümüzü töhmet altında bırakabilecek ve yanlış algılara sebebiyet verebilecek sadece TALİHSİZ olarak adlandırılabilecek ifadeler de yer almıştır.

Sayın Ertuğrul Sağlam söz konusu bu bağlantıda, özetle 28 Ocak 2013 tarihinde istifasını açıkladıktan bir hafta sonra kendisine kulüpten ihbarname geldiğini, gelen ihbarnamede istifa hususu ile birlikte antrenmanlara çıkılmadığının Noter tutanakları ile saptandığı ifadelerinin yer aldığını belirtmiş, açıklama sonunda kulüpten 700.000 Euro civarı alacağı bulunduğunu da beyan ederek kulüp yönetimine karşı sitemkâr ifadeler kullanmıştır.

Öncelikle sayın Ertuğrul Sağlam'a gönderilen ihbarname kanuni bir zorunluluktur zira sözleşme feshini kulübümüze yazılı olarak bildirmemiş, bu konudaki sözlü talebimizi yerine getirmemiş ve T.F.F. talimat ve kurallarına göre kulübümüzün sözleşme feshini gerek T.F.F. ye gerekse kendisine yazılı biçimde bildirmesi zorunluluğu doğmuştur. her kulüpte yaşanan sıradan bir prosedür işleminin kulübümüzün, ailenin içerisinde kalmasını ve basına yansımamasını arzu ederdik. Bu tartışma veya konunun ulusal basında yer almış olması imajımız ve değerlerimiz açısından şüphesiz ki , olumsuz hal yaratmıştır.

Polemik yaratacak açıklama ve cevaplardan özenle kaçınmak, herhangi bir tartışmayı başlatmak veya herhangi bir tartışmanın içinde olmamak için de azami özeni göstermek bir yerde eski teknik direktörümüze MANEVİ BORCUMUZDUR. Başta kulüp başkanımız ve yönetimimiz olmak üzere de bu kadar gereksiz polemik içerisinde olmak hiç bir Bursalının ve Bursasporlunun tat almayacağı bir durumdur.

Ancak, akıllarda soru işaretleri doğurabilecek bu açıklamalara CEVAP mahiyetinde olmayıp tamamen kamuoyumuzu ve taraftarlarımızı BİLGİLENDİRME amaçlı aşağıdaki bilgilerin de kurumsal prensiplerimiz gereği sunulması gerekmiştir. Şöyleki ;

• Sayın Ertuğrul Sağlam istifasını 28 Ocak 2013 tarihinde sadece medya'ya beyan etmiş, kulübümüze ise malesef her hangi bir yazılı istifa beyanın vermemiştir. Kulübümüz bu anlamda kanuni olarak prosedürler karşısında zorda kalmıştır.

• Kulübün T.F.F. ‘ye istifa ile ilgili olarak bildirim yapması talimatlar/kurallar gereği kaçınılmaz ve süreye tabi bir zorunluluktur. Bu bildirimin bir nushasının ise istifa eden teknik direktöre gönderilmesi yine kanuni bir zorunluluk, gerekliliktir. Bu zorunluluk için toplam sekiz gün beklenmiş, sekizinci gün olan 05.02.2013 tarihinde T.F.F. ile Sayın Ertuğrul Sağlam'a feshin gerçekleştiğini bildiren ihbarnamenin birer örneği gönderilerek tebliğ edilmiştir.

• Sözleşme; 28.01.2013 tarihinde Sayın Ertuğrul Sağlam tarafından, istifa ile sona erdirildiğinden bu tarihten sonra Ertuğrul Sağlam için Noter de dahil olmak üzere antrenmanlara çıkmama ile ilgili olumlu olumsuz HERHANGİ BİR TUTANAK TUTULMAMIŞTIR , böyle bir iddianın hukuki zeminde yeri de yoktur. Bu konuda kendi ifadelerine göre T.F.F. ilgilileri tarafından kendisine yanlış bilgi verilmiştir. Yine kendisine her hangi bir tutanak da gönderilmemiştir. Maalesef sitem kaynağı olarak ileri sürülen bilgi veya algı yanlıştır.

• Mali gelen kurullarda tüm üyelerimize sunulan ayrıntılı harcama cetvellerinde de yer aldığı üzere ki birkaç gün içinde mali genel kurulda yine sunulacaktır ; Kulübümüz, görev süresi içerisinde sayın Ertuğrul Sağlam'a ( ekibi hariç ) çalışmaları için toplam 14.500.000.00 TL sı civarı ödeme yapmıştır. Ayrıca kendisinin istifası sonrası kulüple alacağı/borcu için bir araya gelinerek sözleşme ve kanundan kaynaklanan maddi hükümlerin görüşülmesi ile maddi konularda düzenlenecek karşılıklı ibraname düzenlenmesi şansı olmadan sıcağı sıcağına bu talihsiz açıklama olayı yaşanmıştır.

• Kulübümüzün hiçbir futbolcusuna ve teknik ekibe ihtilafsız bir kuruş borcu bulunmamaktadır. Sn Ertuğrul Sağlam ile de gereken maddi mutabakat yapılmamıştır. Ancak Şampiyonluk apoletli, manevi açıdan da her zaman gönül bağı ile bağlı olmayı arzu ettiğimiz sn.Ertuğrul Sağlam ile bu tarz bir ihtilafı yaşamamaya azami ihtimam ve özeni göstermek , bize düşen önemli bir manevi sorumluluktur.

• Yine de kimse unutmamalıdır ki Bursaspor Kulübü nün kurumsal yükümlülükleri ve zorunlulukları HER KİM OLURSA OLSUN , KİŞİLERDEN ÖNCE GELİR. Camia ve taraftarımız, ileride ne zaman ki bu kurumsal zorunluluk ve yükümlülükler yerine getirilmez işte o zaman ilgililerine hesap sormalıdır.

• Altı çizilerek belirtilmelidir ki sayın Ertuğrul Sağlam , istifa kararını açıkladıktan günler sonra bir çok TV kanalına ve şahsen bizlere, yönetimle çok iyi ilişkiler içerisinde ayrıldığını, yönetimden ve Bursa'dan gayet memnun olduğunu çalıştığı süreçte hemen hiç bir sorun yaşamadıklarını , ayrılış sebebinin sadece sportif gerekçeler olduğunu def'alarca dile getirmiştir.

• Ancak sn. Ertuğrul Sağlam , kendisine talimatlar gereği göndermeye mecbur bırakıldığımız ihbarnameye , bizce yerinde olmayan biçimde acele ve aşırı tepki göstererek Noter kanalı ile kulübümüze cevap ihtarnamesi göndermiş , bu ihtarnamede talihsiz biçimde özetle ayrılış nedeni olarak “ücretlerinin bir kısmını alamadığı için sözleşmesini feshettiğini ” belirtmiştir ki, bu şaşırtıcı tavır ve durum bizi derinden üzmüştür.

• Bazı çevrelerce de konu tek taraflı ve kasıtlı ele alınmakta, ileri sürülen İstifa veya feshin yönetimle sorunlar varmış veya istifanın ardında maddi hususlar varmış gibi SUNİ KAVRAM KARGAŞASI , kasıtlı algı yaratılmaya gayret edilmektedir. Dikkatle bu gayretleri de izliyor , hakikatler ışığında maksatlı ve kötü niyetli yaklaşımları kınıyoruz.

• İçten ve dıştan hiçbir art niyetli kişi veya kuruluşun bu tarz sportif hayatın olağan akışına uygun prosedürleri , KENDİ AMAÇ ve HEVESLERİ için kullanmamasını, taraftarlarımızın ve camiamızın da bu heveslilere prim vermemesini özenle rica ediyoruz. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

BURSASPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU