SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş, Tia­go'da ge­ri adım at­mı­yor; At­le­ti­co Mad­ri­d'­in tec­rü­be­li or­ta sa­ha oyun­cu­su­nu kad­ro­ya kat­mak için tüm şart­la­rı zor­lu­yor… Emre Belözoğlu'nun F.Bahçe'ye transferine izin veren Atletico hocası Diego Simeone, orta sahanın diğer önemli ismi Tiago'ya, “Gitme” diyor. Beşiktaş ise buna trans­fer ham­le­si­ni kulübün sahibi Mi­gu­el An­gel Gil Ma­ri­n'­e taşıyarak cevap verdi.

2 MİLYON EURO ALIYOR

Net 2 mil­yon eu­ro kazanan oyun­cu­nun kulübe yük olan söz­leş­me­si­ni uzat­mak istemeyen Gil Marin ise Tiago'nun gitmesinde sakınca görmüyor. Be­şik­taş da Ti­ago Mendes'in ocak ayı transfer döneminin bitmesine kısa süre kala ser­best bı­ra­kıl­ma­sı için Gil Ma­ri­n'­e ıs­ra­rı­nı sür­dü­rü­yor.

İLK TRANSFER BUGÜNDEN

Siyah-be­yaz­lı­lar bir yan­dan da Tia­go'nun yük­sek ma­aşı­na kay­nak ara­yı­şın­da. Şart­la­rı zor­la­yan yö­ne­ti­ci­ler, Por­te­kiz­li yıl­dı­zı uzun sü­re­li bir kon­trat önererek ikna etmeyi planlıyor. Kar­tal böy­le­ce, ta­kım içi den­ge­le­ri­ni de sarsmamış ola­cak. Be­şik­taş, At­le­ti­co'dan olum­suz ya­nıt ol­ma ih­ti­ma­li­ne kar­şı da ha­zır­lık­lı. Yöneticiler, Ti­ago'­ya ağustos sonundan ge­çer­li ol­mak üze­re ön pro­to­kol im­za­la­ta­rak ye­ni se­zo­nun ilk trans­fe­ri­ni de bu­gün­den yap­ma­yı ihtimal da­hi­lin­de tu­tu­yor.

Ersoy ÖZDEM/AMK

Yayınlanma Tarihi:13:50,