SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Dirk Kuyt ile Raul Meireles, Gaziantep galibiyetinden sonra soluğu Reina'da aldı. İkili sabah erken saatlere kadar İstanbul'da eğlencenin tadını çıkattılar…

Gaziantep dep­las­ma­nın­dan geç sa­at­ler­de dö­nen Fe­ner­bah­çe'nin iki yıl­dı­zı Ra­ul Me­ire­les ile Dirk Kuyt ön­ce­ki ge­ce İs­tan­bul ge­ce­le­rin­de ef­kar da­ğıt­tı. Tek­nik di­rek­tör Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın pa­zar gü­nü izin ver­di­ği iki fut­bol­cu so­lu­ğu Re­ina'­da al­dı. Ev­li olan Kuyt ve Me­ire­les, sa­bah yak­la­şık 05:00 su­la­rın­da ge­ce ku­lü­bün­den çık­tı.

ARABADA BEKLEDİLER

Hızlarını ala­ma­yan iki­li Me­ire­le­s'­in Por­te­kiz FB pla­ka­lı ara­cı ile Sup­per Clu­b'­a git­ti. Me­ka­nın önün­de ara­ba­sı­nın için­de uzun sü­re bek­le­yen Me­ire­le­s'­i gö­ren­le­rin ak­lı­na ge­ce ha­ya­tı ile ün ya­pan es­ki Be­şik­taş­lı fut­bol­cu Gu­ti gel­di. Bir sü­re bek­le­dik­ten son­ra iki­li­den ön­ce Kuyt arabadan inerek içeri girdi. Çevredeki Fenerbahçeli taraftarlarla maç hakkında sohbet eden ikili, izin günlerinde stres attıklarını dile getirdiler. Me­ka­na kız ar­ka­daş­la­rı ile ay­rı ay­rı ge­len iki­li sa­ba­ha kar­şı yak­la­şık 6 su­la­rın­da gel­dik­le­ri gi­bi ay­rı ay­rı çık­tı­lar.

 

 

Yayınlanma Tarihi:11:21,