SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şanlıurfaspor, bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle büyük sıkıntı çeken sarıyeşilli ekip, forvete geçtiğimiz sezon Samsunspor'da forma giyen Yunan golcü The­ofa­nis Ge­ka­s'­ı trans­fer et­mek için bü­yük ça­ba har­cı­yor. Şan­lı­ur­fas­po­r'­un Ge­kas, ko­nu­sun­da çok ti­tiz dav­ran­dı­ğı öğ­re­ni­lir­ken, Yu­nan gol­cü­nün me­na­je­riy­le ya­pı­lan ilk gö­rüş­me­nin­de olum­lu geç­ti­ği bil­gi­si­ne ula­şıl­dı. Tek­nik di­rek­tör Ke­mal Kı­lı­ç'­ın­da ıs­rar­la is­te­di­ği tec­rü­be­li fut­bol­cu ile bü­yük öl­çü­de an­la­şıl­dı. Kü­çük pü­rüz­ler hal­le­di­ler­se The­ofa­nis Ge­kas'ın Şan­lı­ur­fa'y­a im­za at­ma­ya çok ya­kın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.