SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan kararın(Esas No: 2012/109, Karar No: 2012/254) sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü ile sporcu İlkan Karaman arasında Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı tek tip sözleşme imzalanmadığı, spor mevzuatı açısından geçerlilik taşımayan özel sözleşmelerin Tek Tip Sözleşmeye dayalı transfer tescil işleminin iptali konusunda hüküm ifade etmeyeceği, sporcu ile Karşıyaka Spor Kulübü arasında imzalanan Tek Tip Sözleşmede Galatasaray Spor Kulübü'nün taraf olmadığı, sözleşmenin özel şartlar bölümünde yer alan, sporcunun bonservisinin 15.07.2012 tarihine kadar talebi halinde Galatasaray Spor Kulübü'ne verileceğine ilişkin düzenlemenin de spor mevzuatı açısından geçersiz olan özel sözleşmelere dayandığı, bu nedenle de spor mevzuatı açısından hukuki sonuç doğurmasının söz konusu olamayacağı, özel sözleşmeler gereğince yapılan birtakım ödemelere ilişkin olarak öne sürülen hak taleplerinin ilgili yargı mercileri önüne götürebileceği hususları gözetilerek, yerinde görülmeyin itirazın reddine, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, Kararın ilgiliye tebliği ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 28 Aralık 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi