SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Türkiye Futbol federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık çözüm Kurulu tarafından Medical Park Antalyasporlu Ergün Teber’e verilen sportif müsabakalardan 6 ay men cezasını kaldırdı.

İşte Tahkim Kurulu’nun o açıklaması…

“Futbolcu Ergün Teber’in ve Antalya Spor AŞ’nin, UÇK Hakem Heyetinin 28.11.2012 tarih ve E.2011/643 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/267 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Daha önce işbu dosyadan çekilen Kurulumuz üyesi Av.Taner Ünlü’nün yokluğunda yapılan incelemede; başvuran Kasımpaşaspor Kulübü ile Futbolcu Ergün Teber’in dosyamıza müşterek imzalı, 31.12.2012 tarihli ve “sulh” içerikli dilekçe verdikleri, 03.01.2013 tarihli ara karara uygun olarak dilekçe mümzîleri Kasımpaşaspor Kulübü Vekili Av. Ersin Hamarat ile Ergün Teber’in duruşma öncesinde gelerek beyanlarının ve kimlik bilgilerinin ayrıca tespit edildiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kasımpaşaspor Kulübü’nün, futbolcu Ergün Teber hakkında verilen sportif cezaya ilişkin şikayetinden, cezanın tüm sonuçları ile beraber ortadan kaldırılacak şekilde vazgeçmesi nedeniyle UÇK Hakem Heyeti’nin 28.11.2012 tarih ve E.2011/643 sayılı kararı ile futbolcu Ergün Teber’e PFSTT’nin 30/2.maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakadan men cezasının kaldırılmasına oybirliği ile;

– UÇK Hakem Heyeti kararının düzeltilmiş hüküm fıkrasının 5.maddesinde 9.000.-TL hakem ücretinin futbolcu Ergün Teber’e yüklenmesine karar verilmiş ise de, başvuran Kasımpaşaspor Kulübü ile Futbolcu Ergün Teber arasında yapılan 31.12.2012 tarihli sulh anlaşmasında hakem ücretinin Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından yüklenilmesi taahhüt ve beyan edilmiş olduğundan, 9.000.-TL hakem ücretinin Kasımpaşa Spor Kulübü üzerinde bırakılmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Ergün Teber tarafından yatırılan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile;

– Futbolcu Ergün Teber’in, 28.12.2012 tarihinde sehven yatırıldığı için iadesini istediği 1.000.-TL harç hakkında karar vermeye yer olmadığına; buna karşılık futbolcunun sehven yatırdığı anlaşılan bedelin iadesi için TFF Mali İşler Müdürlüğü’ne başvuru hususunda muhtariyetine oybirliği ile;

– Antalyaspor AŞ tarafından yatırılan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/5 K.); karar verilmiştir.”