SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaşlılar 100. yıl­da Lu­ces­cu'nun sağ ko­lu Da­ni­el Pan­cu'yu ve Ru­men fu­bol­cu­nun is­tik­rar­lı fut­bo­lu­nu ha­la ha­tır­lar. İş­te Al­me­ida ve Fer­nan­des dı­şın­da işe ya­ra­ma­yan Por­te­kiz mo­de­lin­den son­ra si­yah-be­yaz­lı­lar yüzünü Doğu Avrupa'ya döndü. İlk hedef ise Hugo Almeida'ya bir partner bulmak. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar rotayı yeniden Balkanlar'a çevirirken, Ru­men fut­bo­lu­nun önem­li is­mi ve ‘ge­le­ce­ğin yıl­dı­zı' ola­rak gös­te­ri­len Di­na­mo Bük­reş­li Ma­ri­us Ale­xe için siyah-beyazlıların ke­se­nin ağ­zı­nı açacağı iddia edildi. Ro­man­ya'nın en çok iz­le­nen spor ka­na­lı, si­yah-be­yaz­lı­la­rın ‘li­gin in­ci­si' lakaplı Ale­xe için 3 mil­yon Eu­ro'­yu göz­den çı­kar­dı­ğı­nı kay­det­ti.

AYBABA: RAZVAN’DAN VAZGEÇTİK

Transferde yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı değil. Samet Aybaba siyah-beyazlıların gündeminde olan isimlerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Nene olayı kapandı. Shakhtar forması giyen Razvan Rat'ın uzun süreli kontrat istemesinden dolayı bu transferden vazgeçtik. Ziegler'in transferinde de sorun çıktı. İstanbul BŞB'li Gökhan Süzen konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Belki Gökhan'ın transferi olabilir. Baros bizim gündemimize hiç gelmedi. Takımdaki bazı oyuncular kiralık gidecek.”

Ersoy ÖZDEM / AMK

BOATENG’E IRKÇI SALDIRI

ROBERTO CARLOS’U HATIRLATTI

Yayınlanma Tarihi:15:00,