SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

G.Saray 91 doğumlu Semih Kaya'nın oynadığı savunmaya yerli takviyeyi de genç isimlerden yapmayı planlıyor. Adaylar 89'lu Ömer Toprak ve 90'lı Serdar Aziz.

BUNDESLİGA TECRÜBESİ

Tomas Uj­fa­lu­si'nin sa­kat­lı­ğın­da sar­sı­lan G.Sa­ray de­fan­sı­na, yaz trans­fe­ri­nin son gü­nün­de ya­pı­lan Cris ya­ma­sı da ça­re ol­ma­mış­tı. Gök­han Za­n'­ın da ye­ter­li bu­lun­ma­ma­sı ve dev­re ara­sın­da dü­zen­li oy­na­ya­bi­le­ce­ği bir ta­kı­ma git­mek is­te­me­si bu böl­ge­ye trans­fe­ri mec­bur kı­lı­yor. Fa­tih Te­rim ise hem ye­te­nek­li hem de yıl­lar bo­yun­ca sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­ya hiz­met ede­cek bir is­mi bu­ra­ya mon­te et­me­yi dü­şü­nü­yor. Ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı­nın ilk ter­ci­hi Le­ver­ku­sen­li Ömer Top­rak. Bun­des­li­ga tec­rü­be­si olan oyun­cu da Te­ri­m'­le ça­lış­ma­ya sı­cak ba­kı­yor.

SAĞLAM’IN PRENSLERİNDEN

Ömer Toprak, Freiburg'dan Leverkusen'e kariyerini tamamlayan ünlü savunmacı Sami Hypia'nın yerine geldi. Kendini çabuk kabul ettiren Ömer takımının vazgeçilmezi oldu. Terim'in Ömer olmazsa istediği alternatif isim ise yıllardır Bursaspor formasını başarıyla terleten Serdar Aziz. 22 yaşındaki genç futbolcu Ertuğrul Sağlam'ın prenslerinden. 2008 yılında ara ara Süper Lig'de oynayan Serdar takip eden yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. G.Saray, 21 yaşındaki Semih'in yanına 22'lik Serdar veya 23'lük Ömer'i transfer ederek önümüzdeki yılları garantiye almak istiyor.

Egehan ŞENGÜL

 
Yayınlanma Tarihi:08:04,