SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Kay­se­ris­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Pro­si­nec­ki, “Son haf­ta­lar­da oy­na­dı­ğı­mız fut­bo­lu or­ta­ya ko­ya­ma­dık. Za­man za­man po­zis­yon­lar ya­ka­la­dık, ama şans­sız­dık. Ye­di­ği­miz gol­ler­de de cid­di ha­ta­la­rı­mız var. Üz­gü­nü­z” de­di.