SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Metin Ok­ta­y'­ın, Ham­za Ham­zaoğ­lu'nun, İs­ma­il De­mi­ri­z'­in ye­tiş­ti­ği ku­lüp olan İz­mirs­po­r'­da fut­bol ka­ri­ye­ri­ne baş­la­yan Yek­ta Kur­tu­luş, dün Ela­zığ dep­las­ma­nın­da at­tı­ğı gol­le Ga­la­ta­sa­ray ka­ri­ye­ri­nde ilk kez ağları sarstı.

Geçen se­zon 2-0'lık Kay­se­ri ma­çın­da sa­kat­la­nan Yek­ta Kur­tu­luş, bu se­zon yi­ne bir Kay­se­ris­por ma­çıy­la sa­ha­la­ra dö­ner­ken ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la kad­ro­nun de­ğiş­mez­le­rin­den bi­ri ol­du. Dün de et­ki­li oyu­nuy­la Ela­zığ de­fan­sı­nı yıp­ra­tan Yek­ta, 50. da­ki­ka­da at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı­na üç pu­an ge­ti­rdi. Bu gol da­ha ön­ce Ka­sım­pa­şa for­ma­sıy­la Sü­per Li­g'­de 7 go­lü bu­lu­nan Yek­ta'nın Ga­la­ta­sa­ray ka­ri­ye­rin­de­ki ilk, Sü­per Lig ya­şa­mın­da­ki ise 8. go­lü ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Yekta Kurtuluş, gol sonrası Umut Bulut'un müsait olduğu pozisyonda pas vermek yerine kaleyi tercih edince taraftarın öfkesine neden oldu.

Yayınlanma Tarihi:07:01,