SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Ligin tepesine tırmanmak istiyorsak kalan 5 maçı da kazanıp tatile öyle çıkmalıyız. Siz bunu yapacak güçtesiniz” dedi.

TRABZON’DA MÜTHİŞ GALA

Baş­rol­le­ri­ni Al­per Kul ile As­lı­han Gü­ne­r'­in oy­na­dı­ğı ‘Mos­ko­va'nın Şif­re­si: Te­me­l' fil­mi­nin ga­la­sı ön­ce­ki ak­şam Trab­zo­n'­da ya­pıl­dı. ‘Sü­me­la'nın Şif­re­si: Te­me­l' fil­mi­nin de­va­mı olan ya­pı­mın ga­la­sı­na oyun­cu­lar Al­per Kul, As­lı­han Gü­ner, Sa­lih Kal­yon ve Ru­hi Sa­rı'nın ya­nı sı­ra tek­nik di­rek­tör Şe­nol Gü­neş ve fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı. Gös­te­ri­min ar­dın­dan fil­min afi­şi­nin bu­lun­du­ğu pas­ta oyun­cu­lar ta­ra­fın­dan ke­sil­di ve kol­bas­tı ile ho­ron oy­nan­dı.

YEDEK KALMAK HALİL’İ HIRSLANDIRDI

Son oy­na­nan Or­du ma­çın­da ye­dek ka­lan ve da­ha son­ra oyu­na gi­rip asist ya­pan Ha­li­l'­i hırs bas­tı. Gol­cü fut­bol­cu­nun id­man­lar­da­ki ça­lış­kan ta­vır­la­rı tek­nik he­ye­tin yü­zü­nü gül­dü­rür­ken, Ha­lil “Ye­dek­lik so­run de­ğil, ye­ter ki ka­za­na­lı­m” di­yor.

13 GOL 10 FARKLI İSİMDEN

Orduspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililerde Marc Janko'nun golüyle gol atan oyuncu sayısı 10'a yükseldi. Trabzonspor'un diğer 9 golcüsü, Adrian, Olcan, Volkan, Vittek, Sapara, Halil, Soner, Emerson ve Henrique…