SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

‘Zemin çok etkiledi’

Tek­nik Di­rek­tö­r Mus­ta­fa Uğur, 1-0 ye­nil­dik­le­ri Bu­cas­por ma­çın­da sa­ha ze­mi­ni­nin kur­ba­nı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Güncellenme: 23:45, 13/11/2012
‘Zemin çok etkiledi’

Adana De­mirs­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Uğur, 1-0 ye­nil­dik­le­ri Bu­cas­por ma­çın­da sa­ha ze­mi­ni­nin kur­ba­nı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Pas ya­pan ta­kım ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Uğur, “Böy­le ze­min­ler pas ya­pan ta­kım­la­rın oyu­nu­nu bo­zar. Ama bu ma­ze­ret de­ğil. Yi­ne de oyun­cu­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yayınlanma Tarihi:23:36,